Avusturya

Sürdürülebilirlik

Fujifilm Group'un işi, üretim süreci için bol miktarda temiz su ve temiz havanın gerekli olduğu bir ürün olan sinema filmiyle başladı. Fotoğraf filmi ayrıca müşterilerin önceden deneyemedikleri için “güvenle satın almasını” gerektiren bir üründür. Bu nedenle Fujifilm Group için, çevrenin korunmasını ve paydaşların güvenini sürdürmeyi vurgulayan bir yaklaşım, iş faaliyetlerimizin temelleri için büyük bir dayanak noktası olmuştur. Bu yaklaşım, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerimizin başlangıç noktasıdır ve Fujifilm Group'un “DNA”sı olarak Grubumuz içinde aşağı aktarılmaya devam etmektedir.

Fujifilm Group’un KSS Yaklaşımı

Fujifilm Group'un kurumsal sosyal sorumluluğa yaklaşımı, Kurumsal Felsefemizi samimi ve adil iş faaliyetleri yoluyla uygulamaya koyarak toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaktır.

Yalnızca ekonomik ve yasal sorumluluklarımızı yerine getirmekle kalmayacağız, aynı zamanda:

  1. hem küresel hem de yerel çevresel ve sosyal sorunları anlamaya ve ticari faaliyetlerimiz aracılığıyla bu sorunları ele almak için değer yaratmaya çalışacağız.

  2. ticari faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkisini değerlendirmeye devam edecek ve toplum üzerindeki olumlu etkimizi artırırken performansı iyileştirmeye gayret edeceğiz.

  3. faaliyetlerimizin paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirilen proaktif paydaş katılımı yoluyla toplumun taleplerine ve beklentilerine yeterli şekilde yanıt verip vermediğini sürekli olarak yeniden değerlendireceğiz.

  4. aktif biçimde bilgi ifşa ederek kurumsal şeffaflığı artıracağız.

Fujifilm Group, Sürdürülebilir Değer Planı 2030'u (SVP2030), hedef olarak FY2030 için hedefleri belirleyen bir KSS planı olarak oluşturmuştur ve Fujifilm Group’un sürdürülebilir büyümesi için iş yönetimi stratejilerinin temellerini oluşturması beklenmektedir. Bu plan kapsamında Fujifilm Group, sürdürülebilir bir toplum yaratmaya daha fazla katkıda bulunabilecek bir şirket haline gelme hedefimiz doğrultusunda yenilikçi teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin lansmanı dahil olmak üzere iş faaliyetlerimiz yoluyla sosyal sorunları çözmek için daha fazla önlem alacaktır.

Sürdürülebilir Değer Planı 2030

Fujifilm Group'un KSS faaliyetlerine giriş. Çevre, sağlık, günlük yaşam, çalışma tarzı, tedarik zinciri ve yönetim ayrıntıları her bir simgeye tıklayarak görüntülenebilir.

Sürdürülebilirlik Raporu

FUJIFILM Holdings web sitesinde Sürdürülebilirlik Raporlarının en son sürümünü ve eski sürümlerini bulabilirsiniz.