juni 9, 2022

Membraanproductie opschalen bij Fujifilm in Tilburg

Op basis van onze jarenlange ervaring in meerlaagse coating en hoogwaardige productieprocessen ontwikkelt en produceert Fujifilm unieke membranen voor het filteren van specifieke gasmoleculen of ionensoorten. Wij zijn een membraanleverancier en leveren de componenten aan systeembouwers en eindgebruikers.

Gasscheidingsmembranen

Ook produceren wij spiral wound membraanelementen voor selectieve gasscheiding. Deze membraanelementen bevatten semi-permeabele polymere membranen. De scheiding is gebaseerd op het verschil in permeatiesnelheid tussen de verschillende gassen. De drijvende kracht voor permeatie is het partiële drukverschil over het membraan. Fujifilm membranen maken een hoge permeatie en permeatieverschillen tussen gassen mogelijk, wat resulteert in een hoge flux en hoge selectiviteit,