Membraanproductie opschalen bij Fujifilm in Tilburg

juni 9, 2022

Op basis van onze jarenlange ervaring in meerlaagse coating en hoogwaardige productieprocessen ontwikkelt en produceert Fujifilm unieke membranen voor het filteren van specifieke gasmoleculen of ionensoorten. Wij zijn een membraanleverancier en leveren de componenten aan systeembouwers en eindgebruikers.

Ion exchange membranen

Wij produceren ion exchange membranen die in verschillende elektroscheidingstechnologieën kunnen worden gebruikt. Aangezien elke technologie haar eigen aandachtsgebied en vereisten heeft (zoetwaterproductie, afvalwaterconcentratie, energieopwekking of waterontharding), heeft Fujifilm een membraanportfolio ontwikkeld dat aan de behoeften van haar klanten voldoet. Van membranen met lage elektrische weerstand, membranen met een breed pH-bereik tot membranen met lage waterdoorlaatbaarheid.  Onze dunne homogene anion- en kation exchange membranen zijn gebaseerd op innovatieve polymeertechnologie.

Gasscheidingsmembranen

Ook produceren wij spiral wound membraanelementen voor selectieve gasscheiding. Deze membraanelementen bevatten semi-permeabele polymere membranen. De scheiding is gebaseerd op het verschil in permeatiesnelheid tussen de verschillende gassen. De drijvende kracht voor permeatie is het partiële drukverschil over het membraan. Fujifilm membranen maken een hoge permeatie en permeatieverschillen tussen gassen mogelijk, wat resulteert in een hoge flux en hoge selectiviteit,

Membraanproductie

Maurice Janssen, manager Contract Development en Manufacturing legt uit:

In onze membraan fabriek in Tilburg hebben wij als toll manufacturer de kennis en de mogelijkheden om uw membraanproductie op te schalen en in grote volumes te produceren. Fujifilm's roll-to-roll coating lijnen:

  • Hebben een groot snelheidsbereik;
  • Zijn geschikt voor organische solventen;
  • Kunnen verschillende coating breedtes aan.

Energielandschap en transitie

Kijkend naar het totale energielandschap kunnen onze membranen bijdragen aan de vooruitgang van de gas- en waterindustrie en aan de bescherming van het milieu en het welzijn van de mens. Voor de energietransitie richten wij ons in het bijzonder op olefine/paraffine scheidingsmodules, waterstof compressie membraan coating en biogas scheidingsmodules.

Voor meer informatie en hoe u contact kunt opnemen met onze technologie-experts, kunt u terecht op:

FUJIFILM CDMO: www.fujifilmcontractmanufacturing.eu
FUJIFILM Membranes: www.fujifilmmembranes.com