september 23, 2021

Tien jaar windmolens op het Fujifilm terrein

100 procent windenergie

De windmolens bij Fujifilm staan vandaag 10 jaar op het terrein. In september 2011 wekten de vijf windmolens de eerste stroom op. In die tijd leverden de windmolens ongeveer 20% van de elektriciteitsvraag van Fujifilm. Vanaf 2016 is besloten om over te gaan naar 100% windenergie. Fujifilm neemt hiervoor ook stroom af van andere windparken.

Op weg naar CO2 neutrale productie

Duurzaamheid is van groot belang voor een gezonde toekomst van Fujifilm. Het bedrijf is continu op zoek naar meer mogelijkheden om verder te verduurzamen met als doel een CO2 neutrale productiefaciliteit.

Windmolenpark bestaat tien jaar – een paar feiten:

  • De meest extreme ‘wind’maanden vonden plaats in 2020 en 2021. De hoogste maandproductie was februari 2020. Er werd toen twee keer zoveel opgewekt dan gemiddeld. De maand met de minste productie en dus weinig wind was juni 2021. Slechts een derde van het maandgemiddelde.
  • De elektriciteit van ons productieproces wordt voor 100% opgewekt door windenergie.
  • Dit was het eerste windmolenpark in de gemeente Tilburg.
  • Voor Fujifilm waren de windmolens een belangrijke stap richting CO2 neutrale productie.
  • De vijf windmolens op ons terrein hebben de afgelopen tien jaar bijna 200 miljoen kWh opgebracht.
  • Behalve windmolens staat er ook al vijf jaar een afvalwaterzuivering op het terrein waar Fujifilm gezamenlijk met buurbedrijven het afvalwater zuivert. Lees hier meer over de afvalwaterzuivering.
  • Wij blijven timmeren aan de (duurzame) weg met als doel een CO2 neutrale productiefaciliteit!