maart 22, 2021

Unieke manier van water zuiveren bij Fujifilm Tilburg samen met vier buurbedrijven

Wereldwaterdag 2021

Fujifilm werkt samen met drie andere buurbedrijven, de provincie, plaatselijke waterschappen en de plaatselijke gemeenten. De onderneming "New water Business" (NWB) exploiteert de Afval Water Zuiverings Installatie voor de vier bedrijven. 

Vandaag, op de internationale dag van het water, Wereldwaterdag, geeft Fujifilm een inkijkje in de gezamenlijke afvalwaterzuivering. In deze waterzuiveringsinstallatie zuivert Fujifilm water op het terrein, samen met drie buurbedrijven, Coca-Cola European Partners Nederland B.V, International Flavors and Fragrances (IFF Nederland), Agristo. Deze waterzuiveringsinstallatie was de eerste in zijn soort in Nederland: de waterzuiveringsinstallatie bevindt zich op het terrein van Fujifilm, is meer dan 3.000 vierkante meter groot en kan 10 miljoen liter proceswater per dag zuiveren. De bedrijven zijn met de waterzuiveringsinstallatie verbonden door meer dan 8 kilometer leidingen. Elk type proceswater loopt door een eigen leiding, zodat rekening kan worden gehouden met de chemische samenstelling van het proceswater.

De waterzuivering vindt plaats door middel van biologische reiniging door middel van een membraanfilter, ook wel "Membraan Bio Reactor" (MBR) genoemd. Deze techniek is welbekend, maar dit was een van de grootste industriële MBR-installaties in zijn soort en uniek in Nederland.

Alex van Rijn, Manager Environment, Safety, Health & Sustainability bij Fujifilm, legt uit: "De collectieve afvalwaterzuiveringsinstallatie is een initiatief, 10 jaar geleden gestart, van de vier buurbedrijven. Kijkend naar de samenstelling, past de combinatie van de afvalwaterstromen van deze vier bedrijven goed bij elkaar om het afvalwater zodanig te kunnen verwerken dat het op een veilige en efficiënte manier gereinigd en geloosd kan worden. De reden om het project te starten was dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het lokale waterschap aan zijn grenzen kwam en niet in staat was om de toekomstige afvalwaterstromen van de vier betrokken bedrijven te reinigen en te lozen. Fujifilm heeft het water nodig voor zijn processen: de producten die wij maken, bijvoorbeeld fotopapier, offsetplaten, membranen en celkweekmedia, zijn gevoelig en hebben zeer schoon water nodig. Een van de redenen om de fabriek in de jaren tachtig in Tilburg te starten, is de aanwezigheid van zeer schoon bronwater. De volgende stap in het project voor de komende jaren is om het gezuiverde afvalwater te gebruiken op een manier dat het terug kan worden gegeven aan de natuur en/of landbouw. Dit past goed in de situatie in Noord-Brabant waar we 's zomers te maken hebben met toenemende droogte. Momenteel wordt dit water, dat aan alle wettelijke voorschriften voldoet, afgevoerd naar het Wilhelminakanaal en uiteindelijk naar zee.”

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Fujifilm Tilburg. Op het gebied van duurzaamheid ligt de focus de komende jaren op 'Energietransitie', Fujifilm Tilburg werkt toe naar zero carbon productie  en focus op optimaal gebruik van bronwater door de hoeveelheid bronwater die we gebruiken te verminderen en het afvalwater optimaal te benutten voor natuur/landbouw. 
Bovendien draait de elektriciteit van het productieproces al voor 100% op windenergie. Fujifilm wekt energie op met een naverbrander en de afvalstromen van Fujifilm worden voor 100% gerecycled.

https://www.fujifilm.com/ef/nl/about/sustainability/activity

De basis van het zuiveringssysteem is de membraanbioreactor (MBR); dit is een type waterzuiveringsinstallatie waarbij een membraanfilter slib en water onder druk scheidt.