สถานะการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 15408

ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ของ FUJIFILM Business Innovation ได้รับรองคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 15408*

*ISO/IEC 15408 มีการนำหลักเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในการประเมินและตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากทั่วโลก ซึ่งลูกค้าสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี Common Criteria (CC) คือข้อกำหนดที่นำมาใช้ประเมินการเข้าเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด อันประกอบไปด้วย ความสามารถในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อเก็บข้อมูลความลับ ความพร้อมในการเรียกใช้งานของระบบและข้อมูล ความน่าเชื่อถือในการทำงาน ที่เป็นเครื่องรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่วางไว้ทั้งหมด Common Criteria Certification คือการรับรองสำหรับข้อกำหนดที่หน่วยงานรัฐทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 15408

ผลิตภัณฑ์ Version of TOE Conformance Claim/EAL Level เป้าหมายการรักษาความปลอดภัย
Apeos C5240 Controller ROM Ver. 1.0.7 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
Apeos 6340 Controller ROM Ver. 1.0.7 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
Apeos 5570 / 4570 / 5570 GK / 4570 GK
Controller ROM Ver. 1.0.8, Fax ROM Ver. 2.2.1
ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
Apeos C3060 / C2560 / C2060 / C3060 GK / C2560 GK / C2060 GK
Controller ROM Ver. 1.0.6, Fax ROM Ver. 2.2.1
ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1
open
Apeos 3560 / 3060 / 2560 / 3560 GK/ 3060 GK / 2560 GK
Controller ROM Ver. 1.0.4, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1
open
Apeos C8180 / C7580 / C6580 Controller ROM Ver. 1.0.20, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1  open
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 /
C3570 / C3070 / C2570 / C7070 GK / C6570 GK /
C5570 GK / C4570 GK / C3570 GK / C3070 GK
Controller ROM Ver. 1.0.20, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
C3060/C2560/C2060/
C3060 G/C2560 G/C2060 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
3560/3060/2560/
3560 G/3060 G/2560 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII
C4421/C3321
Controller ROM Ver. 1.5.3 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII
5021/4021
Controller ROM Ver. 1.5.3 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570/
C7070 G/C6570 G/C5570 G/C4570 G/C3570 G/C3070 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
5570/4570
5570 G/4570 G 
(With Data Overwrite)
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
5570/4570
5570 G/4570 G 
(Without Data Overwrite)
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588
DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588
Controller ROM Ver. 1.3.2, Fax ROM Ver. 2.2.1
ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1
open
ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
Controller ROM Ver. 1.3.8,
Fax ROM Ver. 2.2.1 
ASE_INT.1,
ASE_CCL.1,
ASE_SPD.1,
ASE_OBJ.1,
ASE_ECD.1,
ASE_REQ.1,
ASE_TSS.1,
ADV_FSP.1,
AGD_OPE.1,
AGD_PRE.1,
ALC_CMC.1,
ALC_CMS.1,
ATE_IND.1,
AVA_VAN.1
open
ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
Controller ROM Ver. 1.0.19 EAL2 + ALC_FLR.2 open
DocuCentre-V C2265/2263 Controller ROM Ver. 1.0.13
FAX ROM Ver. 2.0.8
EAL2 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 3065/3060/2060 DocuCentre-V 3065/3060/2060 Controller ROM Ver. 1.0.13
FAX ROM Ver. 2.0.8
EAL2 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 open
ApeosPort-V C3320 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 4020 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 5070/4070 DocuCentre-V 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.0.8 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 7080/6080 DocuCentre-V 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 Series Controller ROM Ver. 1.10.14 EAL3 open
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.10.13 EAL3 open
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 Controller ROM Ver. 2.0.12 EAL3 open
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 T2 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 T2 Controller ROM Ver. 2.0.13 EAL3 open
ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.101.7 EAL3
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.18 EAL3
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.102.7 EAL3
ApeosPort-IV C4430 DocuCentre-IV C4430 Series Controller ROM Ver. 1.101.2 EAL3
DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.111.4 EAL3
DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.12 EAL3
ApeosPort-IV 7080/6080  DocuCentre-IV 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.101.9 EAL3
ApeosPort-IV 5070/4070/3070  DocuCentre-IV 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.120.1 EAL3
DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.100.2 EAL3
DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.120.13 EAL3
ApeosPort-IV 3065/3060/2060 Controller ROM Ver.1.140.21 EAL3+ALC_FLR.2 open
Apeos 5570 / 4570 / 3570 / 5570 GK / 4570 GK Controller ROM Ver. 1.0.8, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
Apeos C3060 / C2560 / C2360 / C2060 / C3060 GK / C2560 GK / C2060 GK Controller ROM Ver. 1.0.6, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
Apeos 3560 / 3060 / 2560 / 3560 GK/ 3060 GK / 2560 GK Controller ROM Ver. 1.0.4, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
Apeos C8180 / C7580 / C6580 Controller ROM Ver. 1.0.20, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, AS+F4:G4E_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 /
C3570 / C3070 / C2570 / C7070 GK / C6570 GK /
C5570 GK / C4570 GK / C3570 GK / C3070 GK
Controller ROM Ver. 1.0.20, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, AS+F4:G4E_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
C3060/C2560/C2060/
C3060 G/C2560 G/C2060 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
3560/3060/2560/
3560 G/3060 G/2560 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII
C4421/C3321
Controller ROM Ver. 1.5.3 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII
5021/4021
Controller ROM Ver. 1.5.3 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570/
C7070 G/C6570 G/C5570 G/C4570 G/C3570 G/C3070 G
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
5570/4570
5570 G/4570 G (With Data Overwrite)
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort
5570/4570
5570 G/4570 G (Without Data Overwrite)
Controller ROM Ver. 1.5.3, Fax ROM Ver. 2.2.1 ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1 open
ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588
DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588
Controller ROM Ver. 1.3.2, Fax ROM Ver. 2.2.1
ASE_INT.1, ASE_CCL.1, ASE_SPD.1, ASE_OBJ.1, ASE_ECD.1, ASE_REQ.1, ASE_TSS.1, ADV_FSP.1, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.1, ALC_CMS.1, ATE_IND.1, AVA_VAN.1
open
ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
Controller ROM Ver. 1.3.8,
Fax ROM Ver. 2.2.1 
ASE_INT.1,
ASE_CCL.1,
ASE_SPD.1,
ASE_OBJ.1,
ASE_ECD.1,
ASE_REQ.1,
ASE_TSS.1,
ADV_FSP.1,
AGD_OPE.1,
AGD_PRE.1,
ALC_CMC.1,
ALC_CMS.1,
ATE_IND.1,
AVA_VAN.1
open
ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
Controller ROM Ver. 1.0.19 EAL2 + ALC_FLR.2 open
DocuCentre-V C2265/2263 Controller ROM Ver. 1.0.13
FAX ROM Ver. 2.0.8
EAL2 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 3065/3060/2060 DocuCentre-V 3065/3060/2060 Controller ROM Ver. 1.0.13
FAX ROM Ver. 2.0.8
EAL2 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 open
ApeosPort-V C3320 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 4020 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 5070/4070 DocuCentre-V 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.0.8 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V 7080/6080 DocuCentre-V 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL3 + ALC_FLR.2 open
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 Series Controller ROM Ver. 1.10.14 EAL3 open
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.10.13 EAL3 open
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 Controller ROM Ver. 2.0.12 EAL3 open
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 T2 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 T2 Controller ROM Ver. 2.0.13 EAL3 open
ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.101.7 EAL3
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.18 EAL3
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.102.7 EAL3
ApeosPort-IV C4430   DocuCentre-IV C4430 Series Controller ROM Ver. 1.101.2 EAL3
DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.111.4 EAL3
DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.12 EAL3
ApeosPort-IV 7080/6080 DocuCentre-IV 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.101.9 EAL3
ApeosPort-IV 5070/4070/3070  DocuCentre-IV 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.120.1 EAL3
DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.100.2 EAL3
DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.120.13 EAL3
ApeosPort-IV 3065/3060/2060 Controller ROM Ver.1.140.21 EAL3+ALC_FLR.2 open

1. สำหรับรุ่นของเครื่องมัลติฟังก์ชันที่ได้รับการรับรองล่าสุด สามารถดูข้อมูลได้จากโฮมเพจ JISEC 

https://www.ipa.go.jp/security/jisec/jisec_e/index.html

2. ซอฟต์แวร์ควบคุมและจัดการเครื่องมัลติฟังก์ชันจาก FUJIFILM Business Innovation จะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง และจะมีการระบุหมายเลขเวอร์ชันใหม่ให้ผู้ใช้ทราบ 

Fujifilm Business Innovation