ให้ข้อมูลของการ กระทำความผิด

ติดต่อบริษัท

การให้ข้อมูลของผู้กระทำความผิดตามกฎระเบียบของบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม และ กระทำการซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทฯ

การปฏิบัติตามหลักกฎหมายในเรื่องของการรับแจ้งการกระทำความผิด และ ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามมาตราฐานจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน หนึ่งของคุณค่าหลักของบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัดการให้ข้อมูลของการกระทำความผิด หรือ พฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมสามารถแจ้งมาได้ที่

เจ้าหน้าที่กำกับนโยบาย
บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23 ถึง 26 อาคารซันทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6747-8
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์

หรือ สามารถอีเมล์มาได้ที่ dgi-fbth-ComplianceOfficer@fujifilm.com
ผู้ที่ให้ข้อมูลการกระทำความผิดจะได้รับการคุ้มครอง
ซึ่งรวมถึงชื่อและข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการรักษาเป็นความลับ
เจ้าหน้าที่กำกับนโยบายอาจมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อ
มูลหาก มีเหตุจำเป็น ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเองก็
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กำกับนโยบายได้ตลอดเวลาเช่นกัน

หรือติดต่อทาง ฟอร์มออนไลน์ (Online Contact Form)

 

แบบฟอร์มติดต่อให้ข้อมูลของการกระทำความผิด