ให้ข้อมูลของการ กระทำความผิด

ติดต่อบริษัท

การให้ข้อมูลของผู้กระทำความผิดตามกฎระเบียบของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือ ผู้ที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม และ กระทำการซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ การปฏิบัติตามหลักกฎหมายในเรื่องของการรับแจ้งการกระทำความผิด และดำเนินการอย่างยุติธรรมตามมาตราฐานจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าหลักของฟูจิ ซีร็อกซ์ การให้ข้อมูลของการกระทำความผิด หรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่
Call us

เจ้าหน้าที่กำกับนโยบาย
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23 ถึง 26 อาคารซันทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02 660 8000
แฟกซ์: 02 617 6747-8

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

หรือ สามารถ อีเมล์มาได้ที่ ComplianceOfficer@tha.fujixerox.com ผู้ที่ให้ข้อมูลการกระทำความผิดจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงชื่อและข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการรักษาเป็นความลับ เจ้าหน้าที่กำกับนโยบายอาจมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลหาก มีเหตุจำเป็น ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเองก็ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กำกับนโยบายได้ตลอดเวลาเช่นกัน

หรือกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมูลของการกระทำความผิด ด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อให้ข้อมูลของการกระทำความผิด