5 ระยะของวงจรชีวิตเอกสาร

5 ระยะของวงจรชีวิตเอกสาร

หากจะกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลโดยไม่เอ่ยถึงการทำงานแบบไร้กระดาษนั้นคงเป็นไปไม่ได้ 

การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทีมงานของคุณทำงานด้านเอกสารอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะวงจรชีวิตของเอกสารนั้นเริ่มต้นที่พนักงานมีวิธีการแปลง จัดเก็บและบริหารจัดการอย่างไร อินโฟกราฟิกของเราได้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบบริหารจัดการเอกสารที่เหมาะสมและอธิบายว่าเพราะเหตุใดวงจรชีวิตเอกสารจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่ทำงานของคุณ คุณทราบไหมว่า 42% ของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลระบุว่าขั้นตอนการทำงานที่ใช้กระดาษเป็นหลักนั้นสิ้นเปลืองแรงงาน ทำให้งานประจำวันของพวกเขามีประสิทธิภาพต่ำลง มีต้นทุนสูงขึ้น หรือให้ผลิตภาพน้อยลง

ดูข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตเอกสารได้ในอินโฟกราฟิกของเรา 

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง