Apeos 5570 / 4570

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด Apeos รุ่นใหม่

Apeos 5570 / 4570 Banner image

สรุป

 • ทำสำเนา/พิมพ์: 5570 55 หน้า/นาที*1, 4570 45 หน้า/นาที*1
 • สแกน: สี/ขาว-ดำ 160 หน้า/นาที*2
 • แฟกซ์: แฟกซ์ Super G3
 • ความละเอียดในการพิมพ์: 1200 × 2400 dpi
 • ใช้งานระบบคลาวด์
 • ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • สแกนนามบัตร
 • การรักษาความปลอดภัย
 • ไฟ LED แจ้งเตือนป้องกันการลืมเก็บงานพิมพ์/เอกสารต้นฉบับออกจากเครื่อง
 • ระบบป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน
 • *1: A4 LEF
 • *2: เมื่อสแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียวด้วยชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ (DADF)

ข้อดี

ให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอ

 • เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรกไม่เกิน 3.6*1 วินาที
 • ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องและปลุกเครื่องจากโหมดพัก 30 วินาที*2 และ 11 วินาที ตามลำดับ
 • Smart WelcomEyes มีระบบการตรวจจับผู้ใช้และ "ปลุก" เครื่องให้ตื่นขึ้นจาก โหมดพักโดยอัตโนมัติ
 • *1: A4 LEF
 • *2: ปลั๊กอินในตัว / บริการแบบกำหนดเอง: เมื่อมีการเปิดใช้งาน

ลดความเสี่ยงด้านการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ด้วยระบบไฟและเสียงแจ้งเตือน

 • ช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อตรวจพบว่ามีเอกสาร ต้นฉบับหรืองานพิมพ์ค้างอยู่บนถาด/เครื่อง
 • ป้องกันการลืมเก็บเอกสารจากถาดกลางหรือ ถาดป้อนเอกสาร
 • ไฟแจ้งเตือนจากถาดกลางยังช่วยแจ้งให้คุณทราบ เมื่อมีแฟกซ์เข้าที่ถาดข้าง
 • ระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารต้นฉบับค้าง อยู่บนกระจกวางเอกสาร

ลดความเสี่ยงด้านการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจด้วยระบบไฟและเสียงแจ้งเตือน

ถาดกระดาษรูปแบบใหม่พับเก็บได้ ช่วยลดการใช้ แรงขณะปิดถาด

 • เพียงผลักเบาๆ เพื่อปิดถาดกลับเข้าไป
 • พับถาดเก็บเองได้อย่างนุ่มนวลและไม่ส่งเสียงรบกวน
 • ดึงถาดออกมาได้โดยง่าย

แยกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานปริมาณมาก

 • ความเร็วในการอ่านสูงสุด 160 หน้า/นาที* สำหรับ การสแกน
 • DADF ที่สแกนได้ 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว ช่วยป้องกันความเสียหายของต้นฉบับ
 • มาพร้อมกับระบบป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน
 • สามารถใส่กระดาษได้สูงสุดถึง 130 แผ่น
 • สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว, 200 dpi ไปยังโฟลเดอร์

แยกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานปริมาณมาก

ทำงานรวดเร็วด้วยการสแกนโดยตรงจาก DADF สำหรับเอกสารที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน

 • รองรับขนาดเล็กสุด 49 มม. (กว้าง) x 85 มม. (ยาว)*
 • สแกนเอกสารได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องแยกป้อนทีละขนาด
 • แปลงเอกสารที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานให้เป็นขนาดมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ
 • โหลดและสแกนเอกสารต้นฉบับได้หลายๆ แผ่นพร้อมกัน

สแกนเอกสารขนาดเท่านามบัตร สแกนเอกสารขนาดเท่านามบัตร

สแกนต้นฉบับขนาดเล็กให้เป็นขนาดมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ สแกนต้นฉบับขนาดเล็กให้เป็นขนาดมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ

 • ใช้ได้กับน้ำหนักกระดาษ 38 - 209 gsm

อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดชุดเข้าเล่มที่หลากหลายมีให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

 • รองรับการเย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ*1 ทั้ง 1 และ 2 ตำแหน่ง

เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ 10 แผ่น ซ้าย: ภาพประกอบการเย็บแบบ 1 ตำแหน่ง / ขวา: ภาพประกอบการเย็บแบบ 2 ตำแหน่ง

[คุณสมบัติการเข้าเล่มที่หลากหลาย]

คุณสมบัติการเข้าเล่มที่หลากหลาย

ลวดเย็บ
สำหรับเย็บกระดาษ หลายๆ หน้า
เจาะรู
เจาะรูเพื่อเย็บเล่ม
เย็บมุงหลังคา
ผลิตแคตตาล็อกและ หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ได้อย่างง่ายดาย
พับครึ่งแบบตัว Z
พับแบบตัว Z สำหรับเอกสาร A3 ให้เป็นขนาด A4
พับสามทบ
ง่ายต่อการแทรก เอกสาร เช่น ไดเร็กเมล

[ฟังก์ชันเสริมเข้าเล่ม]

ฟังก์ชันเสริมเข้าเล่ม

1. เครื่องจัดชุดเอกสาร A2
 • ลวดเย็บ
2. อุปกรณ์เข้าเล่มและเย็บตรงกลาง B4/B5
 • ลวดเย็บ
 • เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ*1
 • เจาะรู*3
 • เย็บมุงหลังคา*4
 • พับครึ่ง*4
3. เครื่องจัดชุดเอกสาร C4/C5
 • ลวดเย็บ
 • เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ*1
 • เจาะรู*2
4. อุปกรณ์เข้าเล่มและเย็บตรงกลาง C4/C5 + อุปกรณ์พับกระดาษ CD3
 • ลวดเย็บ
 • เย็บแบบไม่ ใช้ลวดเย็บ*1
 • เจาะรู*2
 • เย็บมุงหลังคา
 • พับครึ่ง
 • พับสามทบ*5
 • พับครึ่งแบบตัว Z*5
 • *1: รุ่นที่ใช้ได้: เครื่องจัดชุดเอกสาร B5, เครื่องจัดชุดเอกสาร C5 และอุปกรณ์เข้าเล่มและเย็บตรงกลาง C5
 • *2: มีเครื่องจัดชุดเอกสาร + ชุดเจาะรู
 • *3: อุปกรณ์เสริม
 • *4: ต้องใช้ชุดทำ Booklet เมื่อเลือกการเย็บมุงหลังคาหรือพับครึ่งโดยใช้เครื่องจัดชุดเอกสาร B4/B5 เครื่องจะทำรอยพับโดยไม่มีการพับ
 • *5: ต้องใช้อุปกรณ์พับกระดาษ
 • *6: ไม่เกิน 80 gsm

อุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลายมีให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

อุปกรณ์เสริมในการป้อนกระดาษ

1. รุ่น 2 ถาด
ความจุกระดาษสูงสุด 1130 แผ่น
2. รุ่น 4 ถาด
ความจุกระดาษสูงสุด 2170 แผ่น พร้อมถาดรับกระดาษแยก
3. รุ่นถาด Tandem
ความจุกระดาษสูงสุด 3200 แผ่น

[ถาดป้อนกระดาษความจุสูง]

ความจุกระดาษสูงสุด 6140 แผ่น*

 • รุ่นถาด Tandem + ถาดป้อนกระดาษความจุสูง B2

ถาดป้อนกระดาษความจุสูง

1. ถาดป้อนกระดาษความจุสูง B1 สามารถป้อนกระดาษได้ถึง 2000 แผ่น
2. ถาดป้อนกระดาษความจุสูง B2 สามารถป้อนกระดาษได้ถึง 2940 แผ่น

รูปแบบที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

UI รูปแบบใหม่ที่มีโทนสีดำและสีเทาช่วยเสริมคอนทราสต์ให้ชัดยิ่งขึ้น ให้คุณดูหน้าจอได้ง่ายกว่าเดิม

 • ตำแหน่งไอคอนที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นและใช้งาน
 • ขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกันของแต่ละฟังก์ชันเพื่อให้จำได้ง่าย
 • การปรับแต่งหน้าจอหลักได้ ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงฟังก์ชันที่คุณใช้งานบ่อย
 • ปักหมุดการตั้งค่าโปรดสำหรับงานที่ใช้บ่อยหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆ
 • ระบบไฟแจ้งเตือนที่ง่ายต่อการมองเห็นจะช่วยเตือนให้เก็บเอกสารหรือแจ้งเตือน เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
 • ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง เครื่องจะส่งเสียงเตือนเบาๆ เพื่อแจ้งให้ทราบสถานะ

รูปแบบที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

ใช้สมาร์ทโฟนของคุณให้เป็น "แผงควบคุมการทำงาน แบบพกพา" ได้

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับงานทำสำเนา, แฟกซ์, พิมพ์ และสแกน*1 ด้วยแอปพลิเคชัน Print Utility*2

 • ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้เป็นหน้าจอ UI เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องได้ ช่วยลดการสัมผัสที่ตัวเครื่อง
 • บันทึกการตั้งค่าที่ใช้งานบ่อยให้เป็น "รายการโปรด"
 • ส่งแฟกซ์หรืออีเมลไปยังที่อยู่ผู้รับที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้โดยตรง
 • ลดการสัมผัสเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มสุขอนามัย
 • เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยตรงได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกน QR Code จากหน้าจอของผู้ใช้
 • หมายเหตุ:เชื่อมต่อเครื่องผ่านสภาพแวดล้อมแบบไร้สาย หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
 • *1: อีเมล สแกนไปยังโฟลเดอร์
 • *2: ดาวน์โหลดฟรีจาก Google PlayTM หรือ App Store

ใช้สมาร์ทโฟนของคุณให้เป็น "แผงควบคุมการทำงาน แบบพกพา" ได้

ตอบรับการใช้งานสำหรับออฟฟิศทั่วไป

รองรับสภาพแวดล้อม LAN แบบไร้สาย*1

 • รองรับที่อยู่ใดก็ได้ในออฟฟิศที่มีการใช้งาน Wi-Fi
 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่มี Wi-Fi Direct ได้พร้อมกันสูงสุดถึงห้าเครื่อง
 • รองรับการพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่*2
 • รองรับการพิมพ์ Print Utility, AirPrint และ Mopria® Print Service
 • *1: อุปกรณ์เสริม
 • *2: เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องใดก็ได้ ในออฟฟิศ

ฟังก์ชัน Server-less On-Demand Print* จะช่วยให้คุณสามารถ สั่งพิมพ์งานหรือรับงานพิมพ์จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องใดก็ได้ ในออฟฟิศ

 • ทำงานได้รวดเร็ว เมื่อเครื่องที่ต้องการใช้งานไม่ว่าง คุณก็สามารถสั่งพิมพ์งาน จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
 • สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 100 เครื่อง
 • สามารถแก้ไขการตั้งค่างานที่กำหนดไว้ได้จากอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดเวลา (1 ด้านเป็น 2 ด้าน, เพิ่มการเย็บ, พิมพ์ขาว-ดำ)
 • อุปกรณ์เสริม

จัดการอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยการรับรองความ ถูกต้องโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์

Server-less Authentication* หรือการรับรองความถูกต้องโดยไม่ผ่าน เซิร์ฟเวอร์สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันทุก เครื่องที่อยู่ในเครือข่าย ช่วยลดภาระการทำงานของผู้ดูแล

 • เพียงแตะการ์ดของคุณเพื่อลิงก์รหัสผู้ใช้เข้ากับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน
 • ข้อมูลของรหัสผู้ใช้จะถูกแชร์ไปยังอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ใน เครือข่ายเดียวกันโดยอัตโนมัติ
 • ให้คุณสามารถรับรองความถูกต้องได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่อยู่ในสำนักงาน
 • อุปกรณ์เสริม

สแกนเอกสารให้ตนเองได้ง่ายๆ

ด้วยคุณสมบัติการสแกนอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณส่งข้อมูลสแกนได้ง่ายๆ เพียงสัมผัสเดียว

 • ปรับการวางแนวเอกสารต้นฉบับ หรือ 1 ด้าน/2 ด้าน ได้โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อใช้ฟังก์ชันการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ระบบจะทำการตั้งค่าที่อยู่ อีเมลผู้ใช้ให้เป็นปลายทางการสแกนโดยอัตโนมัติ

สแกนและส่งเอกสารได้หลายปลายทาง

สแกนเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ ได้พร้อมกัน , สแกนไปยังโฟลเดอร์ ของเครื่อง PC, อีเมล และ URL

 • ทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการบันทึกสำเนาของการสแกนแต่ละครั้งลงบนเครื่อง พีซีหรือเซิร์ฟเวอร์ (URL)

แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลได้ง่ายๆ

ฟังก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะช่วยให้คุณสามารถสแกนและ จัดเก็บเอกสารได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มค่าที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์ หรือเอกสารแต่ละชนิด

 • ตั้งค่าต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ เช่น รูปแบบไฟล์, ชื่อไฟล์ หรือ OCR*
 • จัดเก็บเอกสารสแกนไปยังปลายทางที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
 • ระบุคำหรืออักขระเฉพาะในเอกสารให้เป็นชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์
 • อ่านค่า หรืออักขระอื่นที่มักจะจดจำผิดได้อย่างถูกต้อง
 • อุปกรณ์เสริม

แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลได้ง่ายๆ

การใช้งาน QR Code และบาร์โค้ด

เมื่อมี QR Code หรือ บาร์โค้ด อยู่ในส่วนหัวหรือเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ฟังก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะอ่านและจัดส่งไฟล์งานไปยังปลายทางที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

 • อุปกรณ์เสริม

ไม่พลาดการรับแฟกซ์แม้คุณจะทำงานจากระยะไกล

ฟังก์ชัน Paperless Fax จะช่วยจัดเก็บเอกสาร แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์ ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถส่งต่อไปยังเครื่องพีซีหรือส่งเป็นอีเมลได้

 • ส่งต่อแฟกซ์ที่รับเข้าไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้ง่ายๆ ผ่านอีเมล
 • ส่งต่อแฟกซ์ที่รับเข้าไปยัง Working Folder*1
 • คัดแยกแฟกซ์ได้ตามเบอร์แฟกซ์ วันที่ที่ได้รับแฟกซ์ และผู้รับผิดชอบงาน*2
 • กำหนดแฟกซ์เข้าได้ตามเวลาที่ระบุ วันที่ในสัปดาห์ และช่วงระยะเวลาที่ต้องการ*2
 • ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็ก-ทรอนิกส์ได้ด้วยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว*2
 • *1: บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก
 • *2: อุปกรณ์เสริม

แชร์ข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

เพียงมี Working Folder* และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถ ดูเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน, DocuWorks และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ อย่างไร้รอยต่อ
 • สั่งพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บใน Working Folder ได้ง่ายๆ จากแผงควบคุมอุปกรณ์
 • กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสารสแกนและจัดเก็บไปยัง Working Folder ได้โดย อัตโนมัติ จากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทราบ

Working Folder

 • บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

ใช้งานง่าย ปลอดภัยแม้สำหรับการทำงานระยะไกล

Cloud On-Demand Print* จะช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนเอกสาร จากเครื่องพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์และ สั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายดาย

 • เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ด้วยการระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ช่วยลดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือการโจรกรรมข้อมูล
 • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมเฉพาะ
 • บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

รวมบริการคลาวด์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว

Cloud Service Hub* ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าระบบเพียงครั้งเดียว เพื่อใช้งานบริการคลาวด์หลายๆ รายการได้

 • สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บเอกสารสแกนได้โดยตรงจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน
 • รองรับการค้นหาเอกสารจากบริการคลาวด์ที่หลากหลาย
 • ใช้ OCR ในการค้นหาข้อความแบบเต็มจากเอกสารสแกน

Cloud Service Hub

 • บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

สู่สังคมที่ยั่งยืน

FUJIFILM Group มุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนด้วยการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความสิ้นเปลืองใน การใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

ลดการใช้พลังงาน

 • หัวพิมพ์ LED ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดเสียงรบกวน และให้งานพิมพ์ที่มี ความคมชัดสูง
 • Super EA-Eco toner หลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำและให้ความละเอียด ภาพที่สูงขึ้น
 • Smart Energy ช่วยลดการใช้พลังงานด้วยการแจกจ่ายพลังงานไปยัง ฟังก์ชันที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานเท่านั้น

ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ด้วยการนำพลาสติกชีวมวลจากไม้ที่ ไม่สามารถบริโภคได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วน บางรายการ
 • ใช้ระบบรีไซเคิลที่มีการเก็บคืนอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้งานแล้ว และนำมารีไซเคิลใหม่

ลดการปล่อยของเสีย

 • แนวคิดการลดขยะให้เป็นศูนย์และการไม่ก่อสารปนเปื้อนได้พัฒนาสู่ฟังก์ชัน เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ
 • ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็นด้วยฟังก์ชันต่างๆ เช่น แฟกซ์แบบ ลดการใช้กระดาษ, พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว, สแกนเวิร์กโฟลว์ และ กระบวนการรับรองความถูกต้องเพื่อลดการพิมพ์โดยสิ้นเปลือง

ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก/โรงเรียน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก/โรงเรียน

ธุรกิจบริการ ธุรกิจ (อาหารและบริการ) ธุรกิจบริการ ธุรกิจ (อาหารและบริการ)

โรงพยาบาล โรงพยาบาล

ใช้งานได้หลายภาษา

 • เปลี่ยนการใช้งานเป็นภาษาต่างๆ* ได้อย่างง่ายดายจากแผงหน้าจอ UI สำหรับผู้ใช้ที่หลากหลายในออฟฟิศของคุณ
 • ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์/ดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งของธุรกิจซึ่งควรได้รับการปกป้องอย่างรัดกุม

ปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับสภาพ แวดล้อมแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว

 • การรับรองความถูกต้องเฉพาะที่
 • การรับรองความถูกต้องโดยเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล*
 • การรับรองความถูกต้องโดย IC Card*
 • การเข้าถึงคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ที่กำหนด
 • ไพรเวทชาร์จพรินต์
 • อุปกรณ์เสริม

สามารถกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้บางราย ได้ (เช่น ผู้เยี่ยมชม หรือ แขก)

 • ชุดอีเทอร์เน็ตรอง*
 • อุปกรณ์เสริม

ปกป้องข้อมูล

ป้องกันการแฮ็ก การปลอมแปลงข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์ / ระบบ

 • เข้ารหัสลับสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้
 • ใช้ชิป TPM* 2.0 สำหรับการจัดการคีย์การเข้ารหัสลับ
 • ลบการตั้งค่าและข้อมูลเอกสารทั้งหมดได้ในคราวเดียว
 • Trusted Platform Module

ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับอย่างแน่นหนาสำหรับการส่งข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

 • เข้ารหัสลับเส้นทางการสื่อสารด้วย SSL/TLS หรือ IPsec
 • เข้ารหัสลับเมื่อมีการถ่ายโอนผ่าน SMBv3 และ SFTP
 • เข้ารหัสลับสำหรับไฟล์สแกน/signature
 • เข้ารหัสลับอีเมลด้วย S/MIME
 • จำกัดเวอร์ชัน TLS
 • การเข้ารหัสแบบ ECC (Elliptic Curve Cryptography)
 • WPA3

ปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ปกป้องการตั้งค่าอุปกรณ์ในระดับต่างๆ กันด้วยการกำหนดข้อจำกัดใน การเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม - ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ดูแลด้าน IT และวิศวกรบริการ

 • จำกัดการเข้าใช้ของตัวแทนให้บริการ
 • ล็อกบัญชีเพื่อป้องกันการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
 • แสดงคำเตือนเมื่อมีการใช้ Global IP Address

ป้องกันการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต รองรับการตรวจ สอบที่แข็งแกร่งด้วยการบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการ ติดตามและค้นหาสาเหตุเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

 • ตรวจสอบลายเซ็นของซอฟต์แวร์
 • จำกัดการอัปเดตจากระยะไกล
 • กรอง IP Address
 • ตรวจจับการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเริ่มต้นเครื่องและทำการกู้คืน โดยอัตโนมัติในกรณีที่ตรวจพบการปลอมแปลง
 • ป้องกันการแทรกแซงขณะใช้งาน
 • บันทึกการแก้ไข
 • บันทึกการแก้ไขการถ่ายโอนของระบบ

ป้องกันข้อผิดพลาดจากการใช้งาน

ป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหลอันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ ของผู้ใช้และผู้ดูแล

 • ล็อกปลายทางการสแกนได้
 • ป้อนผู้รับแฟกซ์อีกครั้ง
 • คำอธิบายประกอบ
 • การพิมพ์ข้อความที่ซ่อนไว้*
 • ฟังก์ชันการฝังรหัสดิจิทัลและการติดตาม*
 • อุปกรณ์เสริม

แก้ไขปัญหาได้สะดวกและง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองหรือเมื่อเกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด ขึ้นในอุปกรณ์ คุณก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอตัวแทนให้บริการหรือตัวแทนขายอีกต่อไป

1. แก้ปัญหาโดยดูจากฟังก์ชัน "วิธีใช้" ที่อยู่ในอุปกรณ์

 • คุณสามารถดูข้อมูล วิธีใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ง่ายๆ จากแผง ควบคุมอุปกรณ์
 • หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูล วิธีใช้ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยสแกน QR Code

แก้ไขปัญหาได้สะดวกและง่ายดาย

2. "ความช่วยเหลือระยะไกล (Remote Assistance)" คือ การช่วยแก้ไขปัญหาผ่านโอเปอเรเตอร์

 • เชื่อมต่อโดยตรงไปยังศูนย์บริการลูกค้า
 • โอเปอเรเตอร์จะทำการเข้าถึงแบบระยะไกลไปยังอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของคุณและจะ ช่วยแนะนำ/แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กันทีละขั้นตอนผ่านหน้าจอแผงควบคุมอุปกรณ์

ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันได้อย่างละเอียดทุกวัน

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันได้ตลอดเวลาเพื่อลดการเกิดดาวน์ไทม์

 • ตรวจสอบมิเตอร์การใช้งาน
 • จัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองให้โดยอัตโนมัติเมื่อตลับหมึกเหลือน้อย
 • ตรวจหาข้อผิดพลาดของเครื่องเป็นระยะเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆ
 • หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ EP (ไม่คิดค่าบริการ)

แคตตาล็อกสินค้า

Apeos 5570 4570 Brochure

File Size:
780.83 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

Apeos 5570 / 4570

ติดต่อทีมขายของเรา

เราช่วยให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้ง่าย ระบบเครือข่ายตัวแทนที่กว้างขวางของเราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
Apeos 5570 / 4570