Cloud Communication Tool

Cloud Communication Tool

Cloud Communication Tool: CCT

โซลูชั่นแพคเกจจากฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่ช่วยให้ท่านสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา (Office Anywhere) ด้วยการเชื่อมต่อบริการคลาวด์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับกระบวนการจัดการเอกสาร การใช้ไฟล์ร่วมกัน การสั่งพิมพ์ รวมถึงการแชร์ไฟล์งานพิมพ์ให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะสั่งงานพิมพ์ผ่านเครื่องมัลติฟังก์ชั่น หรือมือถือ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด

DocuWork 8

โซลูชั่นสำหรับจัดการงานเอกสารอย่างเป็นระบบด้วย workflow ง่ายๆ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น รวมทั้งรวดเร็วในการเข้าถึง และแบ่งปันข้อมูล ให้คุณดำเนินธุรกิจได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Working Folder

ระบบจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่เข้าถึง ดูแลได้ง่าย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐานรับรอง เชื่อมต่อกับเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและ DocuWork ได้ดี

Device Log Service

บริการคลาวด์ที่ช่วยให้ทราบสถานภาพและบันทึกผลการใช้งานเครื่องโดยผ่านเว็บบราว์เซอร์ ทราบผลรวมของการใช้งานเครื่องในรูปของตารางหรือกราฟ ใช้งานง่าย พร้อมพิมพ์รายงานได้ เพื่อบริหาร ควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แต่ละบุคคลหรือแต่ละแผนกได้

Cloud On-Demand Print

บริการคลาวด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย สามารถสั่งพิมพ์ไปยังฟูจิ ซีร็อกซ์คลาวด์ ด้วยเวปบราวเซอร์ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น และรับงานพิมพ์ด้วยรหัสผ่านที่หน้าจอเครื่องฟูจิ ซีร็อกซ์ มัลติฟังก์ชั่นโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์สำหรับ server ช่วยลด ต้นทุนการพิมพ์โดยไม่จำเป็นและลดต้นทุนการดูแล server