Light Communication Tool: LCT

Light Communication Tool: LCT

Light Communication Tool: LCT

โซลูชั่นแพคเก็จจากฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการลดขั้นตอนการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งประกอบไปด้วยซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้งานในออฟฟิศที่ใช้ร่วมกับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งจะคุ้มค่าสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกันเป็นแพคเกจ LCT ที่ประกอบด้วย

DocuWork 9

โซลูชั่นสำหรับจัดการงานเอกสารอย่างเป็นระบบด้วย workflow ง่ายๆ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น รวมทั้งรวดเร็วในการเข้าถึง และแบ่งปันข้อมูล ให้คุณดำเนินธุรกิจได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Working Folder

ระบบจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่เข้าถึง ดูแลได้ง่าย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐานรับรอง เชื่อมต่อกับเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและ DocuWork ได้ดี

Scan Translation Service

บริการแปลภาษาผ่านคลาวด์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น พร้อมผลที่แปลได้แทนที่ต้นฉบับโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างของไฟล์ต้นฉบับ และจัดเก็บใน Working Folder ได้โดยตรง ทำให้การแปล และแชร์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างลื่นไหลยิ่งขึ้น

Electronic Partnership Broadband (EP-BB Service)

บริการหลังการขายที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการบำรุงรักษาเครื่องมัลติฟังก์ชั่นเชิงรุก เพื่อการทำงานที่ไม่สะดุด ด้วยการรายงานสถานะเครื่องหรือแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติโดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงรายงานการใช้งานผ่าน Green Report