Light Cost Management Plus (LCM plus)

Light Cost Management Plus (LCM plus)

Light Cost Management Plus: LCM plus

โซลูชั่นแพคเก็จจากฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่ช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนสำหรับการทำงานในสำนักงานลงได้ โดยสามารถจัดเก็บสถานะรายงานการใช้เครื่องได้ครบถ้วน โดยแยกค่าใช้จ่ายได้ตามรายแผนก หรือบุคคลได้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งความปลอดภัยของการพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่วางใจได้เมื่อใช้คู่กับเครื่องมัลติฟังก์ชั่นฟูจิ ซีร็อกซ์

ซึ่งแพคเก็จ LCM plus ประกอบด้วย

Device Log Service

บริการคลาวด์ที่ช่วยให้ทราบสถานภาพและบันทึกผลการใช้งานเครื่องโดยผ่านเว็บบราว์เซอร์ ทราบผลรวมของการใช้งานเครื่องในรูปของตารางหรือกราฟ ใช้งานง่าย พร้อมพิมพ์รายงานได้ เพื่อบริหาร ควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แต่ละบุคคลหรือแต่ละแผนกได้

Cloud On-Demand Print

บริการคลาวด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย สามารถสั่งพิมพ์ไปยังฟูจิ ซีร็อกซ์คลาวด์ ด้วยเวปบราวเซอร์ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น และรับงานพิมพ์ด้วยรหัสผ่านที่หน้าจอเครื่องฟูจิ ซีร็อกซ์ มัลติฟังก์ชั่นโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์สำหรับ server ช่วยลด ต้นทุนการพิมพ์โดยไม่จำเป็นและลดต้นทุนการดูแล server

Electronic Partnership Broadband (EP-BB Service)

บริการบำรุงรักษาเครื่องมัลติฟังก์ชั่นเชิงรุก เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดด้วยการส่งข้อมูลการ บำรุงรักษา การแจ้งเตือนปัญหาเครื่องขัดข้องโดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงรายงานการใช้เครื่องด้วย Green Report ช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง