MPS Guardia

ลดภาระค่าใช้จ่าย การเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และป้องกันประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลงของธุรกิจคุณ

Contact
MPS Guardia - Banner
ธุรกิจต่างๆ กำลังเผชิญกับการหยุดชะงักและประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและเติบโตต่อไปได้  FUJIFILM Business Innovation เรามีความคิดที่แตกต่าง เราร่วมมือกับลูกค้าของเราในปรับปรุงและช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆได้

ความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ

Print Cost              

ต้นทุนการพิมพ์เพิ่มขึ้น

ขาดการจัดการระบบงานพิมพ์และเกิดความซ้ำซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น

Security Breach  

มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

ขาดการบริหารจัดการระบบงานพิมพ์เอกสารที่ดี ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลและนำไปสู่การละเมิดข้อกำหนด

Productivity Loss

ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การบริหารจัดการผู้ขายหลายราย ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน และเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ มีผลกับประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายไอทีและพนักงาน

โซลูชันของเรา

มาเรียนรู้กันว่าฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น สามารถบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับการทำงานของคุณ พร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่ปลอดภัยได้อย่างไร.

 
 • เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และการบริหารงานด้านเอกสารแบบครบวงจร
  เราจะช่วยประเมินและตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่เหมาะสมและคุ้มค่าให้กับคุณ.

 • ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  เราจะให้บริการเชิงรุกทั้งในส่วนของการจัดการด้านงานพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง ลดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการพิมพ์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด.

 • ควบคุมและจัดทำข้อมูลเชิงลึก
  เราจะติดตามสภาพแวดล้อมการพิมพ์ของคุณให้พร้อมอยู่เสมอ เช่น ความสะดวกในการใช้งานเครื่องพิมพ์ ความพร้อมของอุปกรณ์  บริการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่ติดต่อผ่านเว็บไซต์และแดชบอร์ดเฉพาะของคุณ.

 • ดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
  เราจะทำการตั้งค่าอุปกรณ์ตามนโยบายความปลอดภัยของคุณและตรวจสอบผ่านโปรแกรมรีโมตของเรา วิธีนี้ช่วยปิดช่องโหว่และมั่นใจได้เลยว่าระบบของคุณจะได้รับเฟิร์มแวร์ที่เหมาะสม.

  MPS Guardia uses Open Source Software (OSS)