Electronic Partnership Broadband (EP-BB)

ตรวจสอบและดูแลเครื่องมัลติฟังก์ชั่นสะดวก รวดเร็ว เพิ่มผลผลิตงานได้แบบไม่สะดุด

Banner electronic partnership

ภาพรวม

ก้าวไปกับการบริการที่รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
ความยุ่งยากในปัจจุบันกับการที่จะต้องโทรเรียกบริการ รวมถึงการที่จะต้องคอยตรวจสอบปริมาณวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยอย่างยิ่งในเวลาเร่งรีบ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะหมดไป ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จะทำหน้าที่ดูแลแทนท่านเพื่อประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการเพื่อลดเวลารอคอย

ด้วยการดูแลเครื่อง MFD ทุกเครื่อง ได้จากจุดๆเดียวทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ พร้อมตอบสนองต่อการทำงานของผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาและสามารถใช้เวลาอันมีค่าของท่านกับงานธุรกิจ หลักของท่านได้อย่างเต็มที่

EP-BB เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ FUJIFILM Business Innovation ด้วยฮาร์ดแวร์และโซลูชั่นการให้บริการที่ประกอบกัน ทำให้เราคือผู้นำด้านงานบริการที่พร้อมจะส่งมอบทั้งความสะดวก ประสิทธิภาพและความมั่นใจในการใช้งานของอุปกรณ์จาก FUJIFILM Business Innovation ด้วย EP-BB ท่านจะพบกับคำตอบที่ง่ายดาย และชาญฉลาดกับการบริหารจัดการเครื่อง MFD ที่ทำให้งานเอกสารในสำนักงานมีทั้ง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

คุณสมบัติ

eAdmin* & eMonitor*

Automatic Meter Capture
ภายใต้การบริหารจัดการของ FUJIFILM Business Innovation ทำให้การอ่านมิเตอร์ในแต่ละเดือน เป็นไปอย่างอัตโนมัติมีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและการเสียเวลาที่จะต้องมาคอยจดมิเตอร์แล้วนำมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อส่งไปดำเนินการต่อ

Proactive Fault Alert
ขบวนการแก้ปัญหาด้วยการได้ข้อมูลโดยตรงจากเครื่องสู่ผู้ให้บริการนี้จะช่วยให้ผู้บริการสามารถวางแผนการให้บริการได้ล่วงหน้าก่อนปัญหาการใช้งานจะสดุดหยุดลง EP-BB จะเป็นผู้ช่วยที่จะทำหน้าที่เฝ้าระวังนี้แทนท่านตลอดเวลา ทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจ และวางใจได้ว่า เครื่อง Multi-Function ของท่านพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ

Proactive Consumable Management
ด้วยระบบการรายงานของ FUJIFILM Business Innovation นี้จะทำให้ทีมบริการสามารถวางแผนการจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนไปยังศูนย์บริการก่อนที่วัสดุสิ้นเปลืองแต่ละชนิดจะถูกใช้หมดไป ระบบ EP-BB จะทำการส่งข้อมูลไปยังทีมงานบริการโดยตรงทำให้ผู้ใช้สามารถวางใจได้ว่าจะมีวัสดุสิ้นเปลืองที่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา

Green Report
Green Report จะถูกแยกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ประกอบไปด้วยรายงานตามลักษณะการใช้งานรายงานในส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรายงานในส่วนการบริการ รายงานทั้ง 3 ส่วนนี้จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานพิมพ์ ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ที่มาจากการใช้งานเครื่อง Multi Function รวมถึงข้อมูลประวัติการให้บริการ

คุณประโยชน์

eKnowledge

  • ดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ตลอดทั้งปี ด้วยบริการ EP-BB
  • ใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีวิธีการใช้แบบที่ละขั้นตอน
  • "Solution Search" เป็นบริการค้นหาอัจฉริยะ ที่สามารถระบุรุ่น คำจำเพาะ โค๊ดที่ผิดพลาด หรือแม้กระทั่งคำถามที่มีการถามบ่อย
  • คำถามที่มีการถามบ่อย ถูกออกแบบมาให้สามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว และตรงประเด็นมากที่สุด
  • บริการดาวน์โหลด Driver และ ซอฟท์แวร์
  • มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอยู่สม่ำเสมอ

ความปลอดภัยของระบบ EP-BB

  • ด้วย EP-BB จะทำให้การส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับศูนย์ข้อมูลของ FUJIFILM Business Innovation ด้วย SOAP ผ่านการเข้ารหัส HTTPS(SSL) เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลและรักษาความลับไว้
  • การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลนั้น ศูนย์ข้อมูลของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ไม่สามารถทำการดึงข้อมูลแต่ข้อมูลทุกชนิดจะถูกส่งจากอุปกรณ์ปลายทางไปยังศูนย์ EP เท่านั้น
  • ข้อมูลที่ถูกส่งจาก EP-BB นั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลการบำรุงรักษา หรือ ข้อมูลการนับจำนวนการใช้งาน อาทิเช่น มิเตอร์การใช้งาน การแจ้งเตือนปัญหาเครื่องขัดข้องการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลืองเท่านั้น ส่วนข้อมูลเอกสารลูกค้าการกำหนดค่าต่างๆ หรือข้อมูล รูปภาพอื่นๆ จะไม่สามารถส่งออกจากอุปกรณ์ไปยังศูนย์ข้อมูลของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ยืนยันในการรักษาความลับข้อมูลทุกชนิด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ Information Security สามารถเข้า ดูได้ที่ FUJIFILM Business Innovation Privacy Policy