Quản lý In ấn

Kiểm soát môi trường in ấn của bạn, giảm sử dụng vượt mức và giảm tổng chi phí.

Print Management

Overview

Giải pháp Quản lý In ấn của chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm soát môi trường in ấn tại doanh nghiệp, giảm sử dụng vượt mức và tổng chi phí. Chúng tôi cũng tạo ra một hệ thống đơn giản và dễ sử dụng để thực hiện việc giám sát và đo lường cho doanh nghiệp, cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đưa ra các quyết định chiến lược. Hãy ứng dụng phương pháp tốt hơn để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong khi vẫn đảm bảo việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

Thách thức của doanh nghiệp

Khi xử lý lượng in ấn lớn thì các chi phí rất dễ tăng liên tục và dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trong một môi trường văn phòng bận rộn, không có điều gì có thể ngăn chặn việc sử dụng chi phí vượt định mức. Chỉ bằng một cú click chuột thì các tài liệu dài trang có thể vô ý được in, làm hao phí tài sản và không thể khắc phục được.

Đối với một văn phòng tiêu chuẩn, số liệu cho thấy đến 40% giấy in bị bỏ thùng rác. Phần lớn việc in ngoài mong ý muốn là từ các trang banner, in lại và in thử máy.

Là một tổ chức cam kết thực hiện hoạt động thân thiện môi trường, bạn cần một giải pháp giúp bạn có thể kiểm soát  mọi thứ. Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đơn giản để theo dõi và giới hạn hoạt động in trong cả tổ chức, theo đó bạn có thể tiết kiệm tài sản, phân bổ ngân sách và giúp gia tăng lợi nhuận.

Benefits

Bạn sẽ nhận được

  • Một hệ thống quản lý tập trung, cho phép bạn có thể thuận tiện giám sát mọi hoạt động in ấn từ bảng kiểm soát trên nền tảng website.
  • Các phân tích được cập nhật liên tục giúp cho bạn có thể đưa ra các quyết định đúng lúc và cải thiện hoạt động kinh doanh.
  • Các công cụ để theo dõi khối lượng và chi phí in ấn theo người dùng, phòng ban hoặc thiết bị.
  • Khả năng in ấn theo yêu cầu nhằm giảm các tác vụ in không cần thiết và tăng tính bảo mật.
  • Tùy chọn thay đổi hoặc tự động hóa cài đặt in ấn trước khi tác vụ được thực hiện.
  • Xác minh người dùng bằng mật khẩu, thẻ hoặc PIN để tránh việc sử dụng không được cấp quyền.
  • Chức năng In an toàn dành cho khách – chỉ thực hiện lệnh in sau khi đã trả phí.
  • Chính sách in ấn theo quy định, ví dụ như tự động chuyển sang in trắng đen và in hai mặt hoặc vô hiệu hóa chức năng in màu đối với nhóm người dùng.

Các giải pháp liên quan