Theo dấu tài liệu

Theo dõi toàn bộ dữ liệu cần thiết của công ty và lưu trữ chúng một cách an toàn, bạn có thể giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin gây hại.

document audit trail

Overview

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm chưa bao giờ thách thức lớn với nhà quản trị như hiện nay. Giải pháp Theo dấu Tài liệu của chúng tôi cung cấp một cách thức tiện lợi và không rắc rối để giám sát các thông tin mật – người nào truy cập, gửi, in, sao chép thông tin, khi nào và như thế nào. Bằng cách theo dõi toàn bộ các dữ liệu liệu cần thiết của công ty và lưu trữ chúng một cách an toàn, bạn có thể giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin gây hại, bảo vệ sở hữu trí tuệ và duy trì tính nguyên vẹn thương hiệu của doanh nghiệp.

Thách thức của bạn

Là một tổ chức có trách nhiệm, bạn phải đối mặt với thách thức lớn trong việc xử lý khối lượng dữ liệu nhạy cảm theo một cách đáng tin cậy. Mặc dù ý thức bảo mật đã được nâng cao, mối lo rò rỉ dữ liệu vẫn luôn hiện diện thường xuyên.

Bạn cần một giải pháp toàn diện giúp bạn theo dõi các tập tin mật và đảm bảo rằng các tập tin này lúc nào cũng được xử lý đúng cách, đúng người, đúng thời điểm. Bạn cần phương án để lưu trữ tài liệu, đảm bảo chúng được an toàn nhưng vẫn có thể truy cập được. Với quyền kiểm soát tốt hơn và bảo mật chặt chẽ hơn, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ rò rỉ và bảo về danh tiếng thương hiệu của doanh nghiệp.

Benefits

Bạn sẽ có được:

  • Khả năng theo dõi toàn bộ việc xử lý tài liệu cùng với chi tiết người dùng và thiết bị 24/7 từ thiết bị đa chức năng của người quản trị, tăng tính minh bạch và giảm nguy cơ rò rỉ thông tin.
  • Các báo cáo được gửi cho các quản trị viên thông qua email vào những khoảng thời gian được thiết lập theo yêu cầu. Tất cả báo cáo được lưu để tham khảo về sau và có thể phân loại theo người dùng hoặc theo nhóm, chỉ định với nhiều mức độ quan trọng và được hiển thị theo năm hoặc tháng.
  • Tài liệu được lưu trữ dưới dạng hình ảnh để tiện hơn trong việc theo dõi, lưu nén và tìm kiếm.
  • Dung lượng lưu trữ tài liệu và dữ liệu hệ thống lớn hơn để dễ dàng tìm tài liệu được lưu nén theo yêu cầu.
  • Chức năng Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) đa ngôn ngôn ngữ giúp bạn nhanh chóng tìm được tài liệu bạn cần thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào.
  • Thông báo và giám sát bản ghi hình ảnh có thể tùy chỉnh theo ý người dùng.

Các giải pháp liên quan