Thay đổi phong cách làm việc

“Hai phần ba SMB sẽ chuyển đổi kỹ thuật số trong chiến lược CNTT của họ vào cuối năm 2023. ” Theo báo cáo IDC

changing workstyle

Công việc là thứ chúng ta làm, không còn là nơi chúng ta phải lui tới. Đi trước đôi thủ bằng cách tận dụng hoàn toán cách làm việc linh hoạt, hiệu quả hoạt động và kết nối 

 Làm việc linh hoạt

Phương thức làm việc đã thay đổi, và nhân viên không còn bị bó buộc với các máy trạm. Các giải pháp của FUJIFILM Business Innovation mang đến sự linh hoạt hoàn toàn cho người dùng trong việc in ấn và cộng tác mọi lúc, mọi nơi. 

   

Hiệu quả hoạt động

Dữ liệu là vàng đối với doanh nghiệp và tổ chức nào đang tìm kiếm cách tốt nhất để xử lý nguồn thông tin này. Các giải pháp của FUJIFILM Business Innovation cung cấp khả năng quản lý vòng đời tài liệu hoàn chỉnh bằng cách thu thập, bảo mật, quản lý, xử lý và kết nối thông tin theo cách hiệu quả nhất, nâng cao năng suất của tổ chức.


Các giải pháp liên quan

Chức năng:
Một hệ thống quản lý nội dung cung cấp quản lý tệp (tài liệu giấy và kỹ thuật số từ bất kỳ nguồn nào) và quản lý quy trình làm việc. Docushare giải quyết các vấn đề kinh doanh bằng cách nắm bắt, xử lý, và chia sẻ nội dung.

Những lợi ích:
Tăng năng suất
Hợp tác tốt hơn giữa các phòng ban
Chuyển đổi liền mạch giữa nội dung vật lý và kỹ thuật số

Chức năng :
Tạo, theo dõi và ký các hợp đồng và tài liệu mật bằng Chữ ký điện tử, liền mạch và an toán. 

Những lợi ích:
 Tăng tốc quá trình phê duyệt
Loại bỏ thời gian và nguồn lực cần thiết để cung cấp vật lý các tài liệu quan trọng
Đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả quy trình

Chức năng :
Một ứng dụng xử lý tài liệu cho phép bạn quản lý và chia sẻ thông tin một cách trực quan. Khi được tích hợp với dịch vụ đám mây, người dung cũng có thể truy cập thông tin một cách an toàn khi đang di chuyển. 

Lợi ích
Nâng cao năng suất và hợp lý hóa hoạt động
Cải thiện khả năng truy cập thông tin của bạn ở mọi lúc, mọi nơi và bất kỳ ai. 

Các mục liên quan

Chúng tôi luôn tạo thuận lợi cho bạn mua sản phẩm, vật tư và dịch vụ từ chúng tôi. Mạng lưới đại lý rộng khắp của chúng tôi có thể giúp bạn chọn giải pháp phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của mình

Liên hệ chúng tôi – Giải pháp SMB


* * * * * *