Quản lý chi phí

“Đến năm 2023, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ chiếm 35% tổng chi tiêu cho CNTT.... ” – theo IDC Futurescape

Managing Cost

Mặc dù tăng trưởng là quan trọng, nhưng phải có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí. Và nếu cách tiếp cận hiện tại làm bạn căng thẳng, bạn cần thích nghi với các giải pháp linh hoạt, dễ xử lý, nhưng đồng thời giảm chi phí.

Quản lý chi phí

Các giải pháp quản lý chi phí của FUJIFILM Business Innovation giúp bạn nhìn thấu và kiểm soát các hoạt động in ấn của tổ chức minh, đặt ra các hạn chế về việc sử dụng và ngân sách theo người dùng, bộ phận hoặc thiết bị. Giải pháp được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc bằng cách xác định các cách cắt giảm chi phí và lãng phí.  

   

Quản lý thiết bị

Giám sát thời gian thực cho người dùng biết chính xác vị trí và thời gian công việc của họ sẽ được in, trong khi khả năng phát hiện và xác định sự cố giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của thiết bị. Điều này cung cấp khả năng hiển thị trên các tài sản CNTT và giúp kiểm tra hiệu suất của các thiết bị văn phòng


Các giải pháp liên quan

Chức năng: 

Tạo điều kiện cho việc in ấn an toán và giúp các tổ chức tối ưu hóa chi phí liên quan đến in ấn bằng cách cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về việc sử dụng máy in và các chức năng quản lý thiết bị.

Lợi ích
• Quản lý vòng đời tài liệu từ khi khởi tạo đến khi hủy
• Cải thiện việc quản lý chi phí thông qua lập kế hoạch phân bổ chi phí theo đầu ra dự án
• Tăng cường bảo mật với xác thực người dung
• Ngăn ngừa lãng phí thông qua “quy tắc in”
• Kết nối thiết bị dễ dàng với hệ thống

Chức năng :

Cách hiệu quả mà không phải lo về chi phí để bạn có được báo cáo cần thiết về tất cả các hoạt động in ấn (in, sao chép và quét) mà người dùng của bạn sử dụng

Lợi ích
Đạt được hiệu quả chi phí tối ưu
Trách nhiệm giải trình chính xác giữa các bộ phận. 

Chức năng :

Kết nối và quản lý nhiều thiết bị một cách trơn tru mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm máy chủ nào

Lợi ích
• Cải thiện năng suất làm việc
• Giảm tổng chi phí sở hữu

 

Các mục liên quan

Chúng tôi luôn tạo thuận lợi cho bạn mua sản phẩm, vật tư và dịch vụ từ chúng tôi. Mạng lưới đại lý rộng khắp của chúng tôi có thể giúp bạn chọn giải pháp phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của mình

Liên hệ chúng tôi – Giải pháp SMB


* * * * * *