Giải thưởng và Thành tựu

Hướng tới sự xuất sắc trong mọi hoạt động.

awards and achievements
Giải thưởng Mô tả Thời gian
Dẫn đầu thị trường thiết bị đa chức năng A3 Theo như báo cáo của Tracker Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2013Q4-2018Q4, FUJIFILM Business Innovation đã đạt vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam mảng máy in văn phòng A3 trong 4 năm liên tục với thị phần hơn 31%. Tương tự, với thị phần 55% ở mảng máy đa chức năng A3 màu, chúng tôi vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong 11 năm liên tục (2008-2018) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 tại Việt Nam.

ISO14001

FUJIFILM Business Innovation đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001 về các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này nhằm giúp các tổ chức giảm thiểu tác động lên môi trường và tuân thủ các quy định hiện hành về môi trường.
2003
ISO27001 FUJIFILM Business Innovation đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO27001 về thiết lập, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong tổ chức. Tiêu chuẩn này  được thiết kế để bảo vệ thông tin của tổ chức và các đối tác của nó khỏi mọi vi phạm an ninh bí mật 2016
Giải thưởng "Doanh nghiệp có Trách nhiệm đối với An sinh Xã hội và Phát triển Cộng đồng” từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Giải thưởng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng cho những đóng góp xã hội của chúng tôi thông qua dự án nâng cấp Trường tiểu học Nhơn Hội-B/2015
Giải Thương Hiệu Thời Báo Kinh Tế Việt Nam "Thương hiệu In ấn đổi mới sáng tạo nhất"/Giải thưởng do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng nhằm tôn vinh sự đóng góp của các sản phẩm in sáng tạo cho thị trường Việt Nam
2016
"Top 50 nhãn hiệu cạnh tranh và nổi tiếng của Việt Nam” của Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam
Giải thưởng "Nhãn hiệu cạnh tranh và nổi tiếng của Việt Nam" là một chương trình do Hiệp hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức hàng năm. Chương trình nhằm mục đích công nhận và tôn vinh các hành động thiết thực của doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chí "Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh". Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu xuất sắc của Việt Nam bao gồm:  Nhãn hiệu thể hiện năng lực kinh doanh, lợi nhuận trên doanh thu, nhận thức về thương hiệu ở quy mô quốc gia, uy tín hàng hoá và dịch vụ rộng khắp.
2016

ISMS ISO 27001

FUJIFILM Business Innovation Vietnam ISMS ISO 27001 Certificate Official 14 Feb 2023

File Size:
630.85 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Chứng nhận ISO 14001

FUJIFILM Business Innovation Vietnam ISO14001 certificate-Expiry Dec 2024

File Size:
353.04 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource