Tại sao bạn nên làm việc tại FUJIFILM Business Innovation Việt Nam?

FUJIFILM Business Innovation chúng tôi đã và đang cố gắng để trở thành một công ty “TỐT”. Để hoàn thành mục tiêu này, chúng tôi luôn luôn cân bằng ba yếu tố sau đây:

  • Chúng tôi, FUJIFILM Business Innovation xây dựng một công ty “MẠNH” bằng cách cung cấp những sản phẩm và giải pháp vượt trội nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng và liên tục đem lại cổ tức cho cổ đông.
  • FUJIFILM Business Innovation xây dựng để trở thành một công ty “TỬ TẾ” với cống hiến cho cộng đồng tại nơi mà FUJIFILM Business Innovation hoạt động kinh doanh cũng như cộng đồng chung trên toàn thế giới về các vấn đề ý thức bảo vệ môi trường, chuẩn mực đạo đức và công hiến cho xã hội
  • Khi làm việc tại FUJIFILM Business Innovation, bạn có thể tìm thấy một cuộc sống cân bằng giữa công việc và cuộc sống ở một công ty đầy “THÚ VỊ”

Tại FUJIFILM Business Innovation bạn sẽ nhận được:

  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua quá trình đào tạo và trải nghiệm tiêu chuẩn dành cho tất cả nhân viên.
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  • Lương thưởng cạnh tranh.
  • Một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho từng cá nhân.

Khám phá cơ hội nghề nghiệp của bạn:

https://hcjq.fa.ap1.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1005