Chính sách bảo mật

Cập nhật gần nhất ngày 1/10/2023

Bằng việc chấp thuận với Chính sách quyền riêng tư ("Chính Sách"), này, bạn đồng ý cho phép CÔNG TY TNHH FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIỆT NAM ("Fujifilm Business Innovation" hoặc "Chúng Tôi" hoặc “chúng tôi”) sử dụng những dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và phương thức được nêu tại đây. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin chi tiết khác về Chính Sách, vui lòng thông tin lại với Chúng Tôi tại Mục Liên Hệ Với Chúng Tôi.

 

Fujifilm Business Innovation tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chúng Tôi luôn tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Do đó, Chúng Tôi đã thiết lập chính sách quyền riêng tư này để quy định về việc Fujifilm Business Innovation thu thập, sử dụng và bảo bề dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính Sách này cũng nêu rõ các quyền của bạn về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các thông tin cụ thể hơn về quyền của bạn được nêu tại Mục 6 Các Quyền và Nghĩa Vụ Của Bạn.

Chúng Tôi cũng có thể cung cấp thêm các thông tin cho bạn trong quá trình Chúng Tôi tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, và khi chúng tôi thấy việc cung cấp thông tin một cách phù hợp và đúng lúc là hữu ích.

 1. Định nghĩa về dữ liệu cá nhân
 2. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập
 3. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn
 4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 5. Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân
 6. Các Bên khác có liên quan
 7. Lưu trữ và Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 8. Các hậu quả và thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra
 9. Thời hạn xử lý Dữ Liệu
 10. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
 11. Các Quyền và Nghĩa Vụ của Bạn
 12. Quảng cáo và tiếp thị
 13. Công nghệ theo dõi trang web và dịch vụ web
 14. Điều chỉnh Chính Sách
 15. Liên hệ với chúng tôi

 

1. Định nghĩa về dữ liệu cá nhân

Trong Chính Sách này, “Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin điện tử ở dạng ký hiệu, chữ cái, số, hình ảnh, âm thanh hoặc các thông tin tương đương liên quan đến một cá nhân hoặc được sử dụng để nhận dạng một cá nhân. Dữ liệu cá nhân bao gồm (i) dữ liệu cá nhân cơ bản và (ii) dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

1.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản

 • (i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có)
 • (ii) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích
 • (iii) Giới tính
 • (iv) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ
 • (v) Quốc tịch
 • (vi) Hình ảnh của cá nhân
 • (vii) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế
 • (viii) Tình trạng hôn nhân
 • (ix) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái)
 • (x) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng
 • (xi) Các thông tin khác gắn liền với hoặc giúp xác định một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

1.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

 • (i) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo
 • (ii) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu
 • (iii) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc
 • (iv) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân
 • (v) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân
 • (vi) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân
 • (vii) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật
 • (viii) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
 • (ix) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị
 • (x) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết

2. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

2.1. Tùy thuộc vào bản chất và mục đích tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu cá nhân sau:

 • (i) Tên/Họ Tên
 • (ii) Giới tính
 • (iii) Địa chỉ email
 • (iv) Số điện thoại và Số fax
 • (v) Tuổi hoặc ngày sinh
 • (vi) Địa chỉ liên lạc
 • (vii) Trình độ học vấn, nghề nghiệp, chức danh và mã số nhân viên
 • (viii) Thông tin người dùng như tên người dùng, mật khẩu, tài khoản người dùng và ID người dùng đã đăng ký để mua hoặc được cấp để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • (ix) Thông tin về tổ chức của bạn (như tên giao dịch đầy đủ, tên viết tắt, giấy phép hoặc quyết định thành lập, mã số thuế, văn phòng đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhà đầu tư/chủ sở hữu)
 • (x) Thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ chúng tôi hoặc các sản phẩm mà bạn đã hỏi, cùng với mọi thông tin bổ sung cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc để đáp ứng các yêu cầu của bạn
 • (xi) Bất kỳ thông tin bổ sung nào liên quan đến bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi trực tiếp thông qua trang web của chúng tôi hoặc gián tiếp thông qua việc sử dụng trang web hoặc hiện diện trực tuyến của chúng tôi, thông qua đại diện của chúng tôi hoặc bằng cách khác.
 • (xii) Tài khoản ngân hàng và/hoặc sao kê ngân hàng của bạn, và đây là thông tin nhạy cảm.

2.2. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không phải là dữ liệu cá nhân vì thông tin đó không nhận dạng được bạn hoặc bất kỳ ai khác. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập câu trả lời ẩn danh cho các cuộc khảo sát hoặc thông tin tổng hợp về cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi.

2.3. Ngoại trừ được nêu rõ trong Chính Sách này, chúng tôi thường không thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm như vậy để thực hiện một chức năng cụ thể được bên thứ ba ủy quyền (ví dụ: để thực hiện chức năng quy trình kinh doanh đã được khách hàng thuê ngoài cho chúng tôi) với điều kiện là chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu bạn đã đồng ý (cho chúng tôi hoặc cho bên thứ ba) và việc đó cần thiết một cách hợp lý cho chức năng hoặc hoạt động của bên thu thập dữ liệu.

3. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

3.1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn trừ khi việc làm đó không hợp lý hoặc không thể thực hiện được. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân theo một số cách bao gồm:

 • (i) thông qua việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi
 • (ii) email và cuộc gọi điện thoại từ bạn
 • (iii) trao đổi danh thiếp giữa bạn và nhân viên của chúng tôi
 • (iv) trong quá trình trao đổi thư từ giữa bạn hoặc tổ chức của bạn và đại diện của chúng tôi
 • (v) khi bạn hoặc tổ chức của bạn gửi cho chúng tôi tài liệu chứa dữ liệu cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở email, biểu mẫu liên hệ, biểu mẫu đặt hàng, hợp đồng, giấy phép kinh doanh, báo cáo công việc, khảo sát, biểu mẫu yêu cầu dịch vụ)
 • (vi) tự động thu thập khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (thông tin bảo trì thiết bị, v.v.)
 • (vii) tự động thu thập khi bạn sử dụng hệ thống của chúng tôi (thông tin nhật ký như lịch sử đăng nhập, lịch sử duyệt web, v.v.)

3.2. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bên thứ ba bao gồm:

 • (i) từ các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức chính phủ khác
 • (ii) từ các đại lý, nhà phân phối, đại lý, nhà thầu phụ thuộc mạng lưới bán hàng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.\
 • (iii) từ những khách hàng đã thuê ngoài chức năng quy trình kinh doanh cho chúng tôi
 • (iv) từ các nhà cung cấp dịch vụ thu thập thông tin thay mặt chúng tôi

4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

4.1. Chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích sau:

 • (i) Để bán, quảng bá và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn và/hoặc tổ chức của bạn
 • (ii) Để giải đáp các thắc mắc và cung cấp thông tin hoặc tư vấn về các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có và/hoặc mới
 • (iii) Để phản hồi các thông tin liên lạc từ bạn hoặc tổ chức của bạn
 • (iv) Để thực hiện phân tích dữ liệu cũng như chuẩn hóa và cải thiện các quy trình của các tổ chức thuộc Tập Đoàn Fujifilm
 • (v) Xử lý và phản hồi mọi khiếu nại của bạn, bao gồm tìm kiếm tư vấn pháp lý hoặc chuyên môn liên quan đến khiếu nại của bạn
 • (vi) Đăng ký và xử lý việc bảo hành sản phẩm
 • (vii) Để thực hiện các chức năng và quy trình hoạt động kinh doanh bao gồm cung cấp dữ liệu cá nhân cho các công ty thành viên của Tập Đoàn Fujifilm, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba khác có liên quan của chúng tôi
 • (viii) Để cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu (qua đường bưu điện, điện thoại hoặc email)
 • (ix) Để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các khu vực được bảo vệ trên trang web của chúng tôi
 • (x) Để đánh giá và cải thiện hiệu suất và hoạt động của các trang web của chúng tôi
 • (xi) Để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình
 • (xii) Để chúng tôi thực hiện quy trình tuyển dụng
 • (xiii) Để đăng ký cho bạn các chương trình mà bạn muốn tham gia
 • (xiv) Để liên hệ với bạn với tư cách là người liên hệ cho mục đích kinh doanh liên quan đến vai trò của bạn với một trong những đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hoặc khách hàng của chúng tôi
 • (xv) Để gửi cho bạn thông tin bổ sung về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm
 • (xvi) Gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của các đối tác kinh doanh được lựa chọn của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm
 • (xvii) Tuân thủ các quy định của pháp luật
 • (xviii) Để xác minh danh tính của bạn nhằm đưa ra quyết định tín dụng cho các hoạt động liên quan đến bán hàng, đào tạo nhân viên và mục đích đảm bảo chất lượng (có thể bao gồm việc giám sát hoặc ghi âm các cuộc gọi tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi)
 • (xix) Cho mục đích tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp), lập kế hoạch, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, kiểm soát chất lượng và nghiên cứu của chúng tôi cũng như các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • (xx) Để cập nhật hồ sơ của chúng tôi và cập nhật chi tiết liên hệ của bạn (bao gồm cả việc cập nhật hồ sơ của các nhà thầu của chúng tôi).

Nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, thông tin và/hoặc bảo hành mà bạn yêu cầu một cách phù hợp.

4.2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến những mục đích được mô tả ở trên mà bạn mong đợi một cách hợp lý.

4.3. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn để có thể thực hiện các hoạt động và chức năng kinh doanh của mình cũng như để cung cấp chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể.

5. Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân

Tại mọi thời điểm, chúng tôi có toàn quyền quyết định các phương tiện và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân, thông tin phù hợp với Mục Đích nêu tại Chính Sách này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương pháp vật lý, văn bản, lời nói và phương thức điện tử. Hơn nữa, Bạn cũng đồng ý cho phép chúng tôi và các bên thứ ba tự động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các phương tiện điện tử (như hệ thống phần mềm và thuật toán) nhằm mục đích đánh giá, phân tích và dự đoán hoạt động của người dùng, như thói quen, sở thích, hành vi, xu hướng, khả năng và các tình huống khác để tiếp tục cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

6. Các Bên khác có liên quan

Để thực hiện Mục Đích, Bạn đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ các thông tin, dữ liệu được cung cấp bởi Bạn cho các Bên thứ ba (đóng vai trò là các bên xử lý dữ liệu cá nhân/ bên thứ ba) trong các trường hợp sau (bao gồm nhưng không giới hạn):

 • (i) Nhân viên và chuyên gia của chúng tôi phục vụ các Mục Đích nêu trong Chính Sách này hoặc nhằm mục đích điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh
 • (ii) Các công ty liên kết khác trong Tập Đoàn Fujifilm có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến, xử lý hoặc truy cập từ một quốc gia khác ngoài Việt Nam (ví dụ: Nhật Bản, Singapore, Malaysia)
 • (iii) Bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào chức năng xử lý một phần quy trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • a. Nhà cung cấp dịch vụ giao hàng
  • b. Nhà cung cấp dịch vụ bưu chính
  • c. Nhà cung cấp dịch vụ thu nợ
 • (iv) Các nhà cung cấp dịch vụ được chúng tôi ủy quyền cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn hoặc tổ chức của bạn
 • (v) Các nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ CNTT, cơ quan đánh giá tín dụng, cơ quan tiếp thị, nhà cung cấp nền tảng tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ cho thuê hoạt động hoặc tài chính, công ty luật
 • (vi) Các bên thứ ba khác mà chúng tôi thấy cần thiết để thực hiện các Mục Đích nêu trong Chính Sách này

Ngoài ra, bạn cũng đồng ý cho phép các bên thứ ba được đề cập xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân (bao gồm cả việc thu thập thông tin thay mặt chúng tôi). Chúng tôi ghi nhận giá trị của thông tin Bạn cung cấp và Chúng Tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin mà Chúng Tôi nắm giữ của Bạn.

7. Lưu trữ và Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân

7.1. Trong khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi triển khai một số phương pháp bảo vệ chính bao gồm: (a) chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trên cơ sở “cần biết” và chỉ cho các mục đích được tiết lộ. Các cá nhân có quyền truy cập vào dữ liệu được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin đó; (b) chúng tôi giám sát việc truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin của mình để phát hiện và ngăn chặn việc lạm dụng Dữ Liệu Cá Nhân; (c) chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát công nghệ đối với hệ thống thông tin của mình, chẳng hạn như tường lửa, xác minh người dùng, mã hóa dữ liệu và phân tách vai trò, hệ thống và dữ liệu.

7.2. Nếu bạn có tài khoản có mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định trên các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ cổng thông tin, ứng dụng hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi vận hành/quản lý, xin lưu ý rằng việc giữ bí mật tài khoản và mật khẩu này cũng là trách nhiệm của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn không chia sẻ tài khoản và mật khẩu của mình với bất kỳ ai khác.

8. Các hậu quả và thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Chúng tôi hiện có các chính sách và quy trình bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực hết mình của chúng tôi, không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính, kết nối không dây hoặc bất kỳ sự bảo mật tuyệt đối nào có thể được đảm bảo trước mọi mối đe dọa.

9. Thời hạn xử lý Dữ Liệu

9.1. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục Đích nêu trong Chính Sách này, trừ khi bị pháp luật cấm hoặc cho đến khi có yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc thời gian lưu giữ hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và phù hợp với pháp luật, thực hiện các bước để hủy Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó dưới dạng ẩn danh trừ khi các quy định pháp lý có yêu cầu khác.

9.2. Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian dài hơn nếu cần thiết để tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp lý hoặc cho các mục đích hợp pháp khác, chẳng hạn như xử lý các yêu cầu và khiếu nại, giải quyết tranh chấp và phản hồi các yêu cầu từ cơ quan quản lý.

10. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Bằng cách cung cấp dữ liệu cho chúng tôi, bạn đồng ý chuyển thông tin ra nước khác ngoài Việt Nam nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của bạn và Mục Đích xử lý dữ liệu được chỉ định trong Mục 4 của Chính Sách này. Do đó, dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể được chuyển ra ngoài phạm vi nước Việt Nam.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, các quốc gia nơi dữ liệu cá nhân được chuyển đến sẽ được giới hạn ở những quốc gia nơi thông tin cá nhân được bảo vệ hợp pháp ở cấp độ tương đương với Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ký kết và quản lý hợp đồng bảo vệ thông tin cá nhân với công ty mà thông tin cá nhân được chuyển đến.

11. Các Quyền và Nghĩa Vụ của Bạn

11.1. Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

 • (i) Quyền được biết về hoạt động xử lý
 • (ii) Quyền được đồng ý
 • (iii) Quyền được truy cập
 • (iv) Quyền được rút lại đồng ý
 • (v) Quyền được xóa hoặc yêu cầu xóa
 • (vi) Quyền hạn chế xử lý
 • (vii) Quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu của cá nhân mình
 • (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
 • (ix) Quyền khiếu nại, tổ cáo, và khởi kiện
 • (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • (xi) Quyền tự bảo vệ theo quy định tại Bộ Luật Dân Sự và các quy định khác có liên quan

Bạn các thể thực hiện các quyền của mình bằng các liên lạc với Chúng Tôi theo thông tin tại Mục 15 Liên Hê với Chúng Tôi.

Cũng xin lưu ý rằng các quyền này có thể bị hạn chế, ví dụ: nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy thông tin mà chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ theo yêu cầu của pháp luật hoặc có các lợi ích hợp pháp cần lưu giữ, hoặc yêu cầu của bạn bị hạn chế bởi pháp luật.

11.2. Các nghĩa vụ của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân

Ngoài các quyền trên, bạn, với tư cách là chủ thể dữ liệu còn có các nghĩa vụ theo pháp luật như tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác cũng như cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn vi phạm các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như Chính Sách này. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại cũng như chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi không tuân thủ của bạn với luật hiện hành liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như Chính Sách này (bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu không mạo danh người khác khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi và chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác cho chúng tôi khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu).

12. Quảng cáo và tiếp thị

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và tiếp thị. Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin quảng cáo/tiếp thị hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để lập hồ sơ liên quan đến quảng cáo/tiếp thị hoặc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích quảng cáo/tiếp thị, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, bất cứ lúc nào, bằng một trong các cách sau:

 • (i) Trả lời email quảng cáo/tiếp thị bằng cách nhấp vào nút ‘hủy đăng ký’
 • (ii) Thay đổi cài đặt quyền riêng tư trong một ứng dụng (nếu có trên ứng dụng)
 • (iii) Liên hệ với chúng tôi
 • (iv) Thực hiện các hướng dẫn từ chối hoặc hủy đăng ký được nêu trong thông tin liên lạc có liên quan của chúng tôi
 • (v) Bằng các cách khác theo hướng dẫn của chúng tôi tùy từng thời điểm

13. Công nghệ theo dõi trang web và Dịch vụ web

13.1. Định nghĩa

 • (i) “Cookie” là thông tin nhận dạng được máy chủ truyền đến trình duyệt của người dùng và được lưu giữ ở phía trình duyệt để các trang Web hoạt động hiệu quả.
 • (ii) "Web beacon" là công nghệ thu thập số liệu thống kê tổng hợp về lượt truy cập trang web được chỉ định bằng cách sử dụng cookies.
 • (iii) “Địa chỉ IP” là một dãy số có thể chỉ định máy tính truy cập vào máy chủ. (Không thể xác định người dùng máy tính.)

13.2. Việc sử dụng Cookie, Web Beacon, và địa chỉ IP

FUJIFILM Business Innovation có thể sử dụng Cookie, Web Beacon, hoặc địa chỉ IP được ghi trên trang web do FUJIFILM Business Innovation điều hành cho các mục đích sau:

 • (i) Để xác định nguyên nhân của các vấn đề phát sinh tại máy chủ Web và giải quyết các vấn đề này
 • (ii) Để cải thiện nội dung của các trang Web và e-mail
 • (iii) Để tùy chỉnh nội dung của các trang Web và e-mail theo sở thích hoặc mục đích cá nhân của người dùng
 • (iv) Sử dụng lịch sử duyệt web của người đó và kết quả bảng câu hỏi để tiếp thị của FUJIFILM Business Innovation trong dịch vụ dành cho hệ thống thành viên nơi thông tin cá nhân của người đó đã được đăng ký trước
 • (v) Để có được số liệu thống kê tổng hợp về việc ghé thăm các trang mà theo đó không thể xác định được cá nhân

Bạn có thể từ chối việc sử dụng Cookie và Web Beacon của FUJIFILM Business Innovation bằng cách định cấu hình phần mềm duyệt Internet (sau đây gọi là "trình duyệt") để từ chối việc thu thập của Cookie.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, một số hạn chế có thể xảy ra khiến một số chức năng như tùy chỉnh không thể sử dụng được.

13.3. Sử dụng Google Analytics

FUJIFILM Business Innovation có thể sử dụng Google Analytics trên các trang web của FUJIFILM Business Innovation để nắm bắt cách khách truy cập sử dụng chúng. Google Analytics thu thập thông tin truy cập bằng cách sử dụng trang web của FUJIFILM Business Innovation mà không xác định được danh tính cá nhân. Nó được cung cấp theo Điều Khoản Dịch Vụ của Google Analytics và Chính Sách Bảo Mật của Google về cách thu thập và sử dụng thông tin truy cập.

Vui lòng xem trang web sau để biết chi tiết về Google Analytics.
http://www.google.com/analytics
(Google Analytics™ là nhãn hiệu của Google Inc.)

13.4. SSL (Secure Sockets Layer)

Fujifilm Business Innovation sẽ sử dụng mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) hoặc các công nghệ bảo mật khác để ngăn chặn bên thứ ba xâm nhập vào quy trình trao đổi thông tin khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân của mình thông qua các trang Web do FUJIFILM Business Innovation vận hành.

Tuy nhiên, những công nghệ này có thể không được sử dụng trong một số trường hợp hiếm hoi do môi trường máy tính của người dùng, hạn chế hệ thống hoặc các lý do khác. Trong trường hợp này, FUJIFILM Business Innovation sẽ hiển thị trên trang web thông báo không thể đảm bảo an ninh trong quá trình trao đổi dữ liệu.

13.5. Quảng cáo Google, HubSpot

Trang web/dịch vụ web của chúng tôi có thể sử dụng quảng cáo của Google và HubSpot để cung cấp quảng cáo và thông tin được coi là hữu ích cho bạn.

Các công ty này thu thập dữ liệu Cookie từ người dùng dịch vụ và sử dụng Web beacons. Tuy nhiên, không thể xác định danh tính cá nhân từ dữ liệu Cookie và Web beacons.

Nếu bạn muốn tạm dừng các chức năng liên quan đến quảng cáo này, vui lòng làm theo các bước sau:

Quảng cáo Google:
Truy cập trang sau và tắt tùy chỉnh quảng cáo.
https://adssettings.google.com/authenticated

HubSpot:
Xóa Cookie của hubspot.com trong cài đặt trình duyệt và từ chối nhận Cookie tiếp theo từ hubspot.com.

13.6. Xử lý trên các Website liên kết với Website

Chính Sách này không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Trang web. Để xử lý thông tin cá nhân trên bất kỳ trang web nào như vậy, vui lòng tham khảo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân hoặc chính sách tương đương của trang web đó.

14. Điều chỉnh Chính Sách

Fujifilm Business Innovation có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Chính Sách này. Chúng tôi sẽ đăng Chính Sách sau khi thay đổi và chỉ định ngày sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý thỉnh thoảng xem lại Chính Sách, vì Chính Sách này có thể thay đổi theo thời gian.

15. Liên hệ với chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách này, bạn có thể liên hệ với Ban Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi như sau:

 • (i) Qua đường bưu điện:
  Gửi đến: Ban Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
  Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam
  Tầng 12, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 •  
 • (ii) Qua email: dgi-fbvn-PDP.Officer@fujifilm.com