Chính sách bảo mật

privacy policy banner

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam*1 (sau đây gọi tắt là "FUJIFILM Business Innovation") hiểu rõ về trách nhiệm vốn có của "các đơn vị xử lý thông tin cá nhân" để bảo vệ thông tin cá nhân*2 của tất cả mọi người bao gồm khách hàng và nhà cung cấp đã cung cấp thông tin cá nhân cho FUJIFILM Business Innovation (sau đây gọi tắt là "thông tin cá nhân" và mỗi đối tượng đó được gọi là "người cung cấp thông tin"). Do đó, FUJIFILM Business Innovation đã thiết lập các chính sách cụ thể về xử lý thông tin cá nhân như dưới đây và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân.

1. Thu thập thông tin cá nhân
Bất cứ khi nào FUJIFILM Business Innovation yêu cầu một người cung cấp cho FUJIFILM Business Innovation thông tin cá nhân của họ, chúng tôi sẽ xác định trước mục đích sử dụng thông tin đó (sau đây gọi tắt là "mục đích sử dụng").

Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, chúng tôi có thể bỏ qua việc xác định mục đích sử dụng;

 • Khi thông tin cá nhân được cung cấp trong một cuộc họp kinh doanh hoặc thông qua hành động trao đổi danh thiếp
 • Khi thông tin cá nhân được cung cấp trên thẻ doanh nghiệp tại các sự kiện, hội chợ, hội nghị, v.v...

Trong những trường hợp này, FUJIFILM Business Innovation có thể sử dụng thông tin cá nhân để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như cung cấp các thông tin khác nhau qua e-mail và các hoạt động tiếp thị bao gồm cả tiếp thị trực tiếp, trừ khi cá nhân từ chối các hoạt động đó.

2. Quản lý thông tin cá nhân
Để ngăn chặn sự rò rỉ, thay đổi, mất mát, hoặc sử dụng thông tinh trái mục đích sử dụng, FUJIFILM Business Innovation tiến hành quản lý thông tin cá nhân một cách chặt chẽ trong môi trường an toàn với sự bảo mật nghiêm ngặt theo các điều luật, hướng dẫn và quy định nội bộ liên quan.

FUJIFILM Business Innovation giáo dục và hướng dẫn cho nhân viên thực hiện xử lý thông tin cá nhân hợp lý.

3. Sử dụng thông tin cá nhân
FUJIFILM Business Innovation không sử dụng thông tin cá nhân cho bất cứ mục đích gì ngoài mục đích sử dụng, ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Khi có sự đồng ý của người cung cấp thông tin,
 2. Khi thông tin cá nhân được sử dụng nhưng không làm lộ danh tính của người cung cấp thông tin (ví dụ: dữ liệu thống kê)
 3. Khi sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng được luật pháp hoặc hướng dẫn có liên quan cho phép.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba
FUJIFILM Business Innovation không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Khi có sự đồng ý của người cung cấp thông tin,
 2. Khi thông tin cá nhân được sử dụng nhưng không làm lộ danh tính của người cung cấp thông tin (ví dụ: dữ liệu thống kê
 3. Khi thông tin cá nhân được tiết lộ cho các đại lý hoặc các công ty thành viên, v.v... của FUJIFILM Business Innovation có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho FUJIFILM Business Innovation (sau đây gọi tắt là "đối tác kinh doanh") trong phạm vi cần thiết để thực hiện mục đích sử dụng,
 4. Khi FUJIFILM Business Innovation cho rằng đây là hành động cần thiết để các đối tác kinh doanh trả lời hoặc hỗ trợ yêu cầu hoặc đòi hỏi của người cung cấp thông tin và thông tin cá nhân sẽ được tiết lộ cho đối tác kinh doanh đó,
 5. Khi cần tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức tài chính v.v... (nhằm xác minh tính chính xác của thông tin tài khoản ngân hàng hoặc tính hợp lệ của thẻ tín dụng) để thanh toán cho sản phẩm mua hoặc dịch vụ cung cấp,
 6. Khi một phần hoạt động kinh doanh của FUJIFILM Business Innovation được chuyển giao cho công ty khác; (FUJIFILM Business Innovation sẽ cố gắng hết sức để người kế nhiệm không làm rò rỉ thông tin cá nhân cũng như không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích sử dụng)
 7. Khi việc tiết lộ cho bên thứ ba được luật pháp hoặc hướng dẫn có liên quan cho phép,
 8. Khi một tổ chức tư pháp hoặc hành chính yêu cầu tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo luật pháp hoặc pháp lệnh,
 9. Khi thông tin cá nhân được tiết lộ hoặc chia sẻ giữa Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation và các công ty con hoặc giữa các công ty con trong phạm vi cần thiết để thực hiện mục đích sử dụng.

5. Yêu cầu thông tin cá nhân
Khi muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin cá nhân, người cung cấp thông tin nên liên lạc với bộ phận hoặc nhân viên của FUJIFILM Business Innovation đã nhận thông tin cá nhân (trang thông tin liên lạc được hiển thị trên trang web mà người dùng sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân). FUJIFILM Business Innovation sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng theo đúng thủ tục quy định.

Trong trường hợp này, để ngăn chặn việc tiếp cận hoặc thay đổi thông tin cá nhân bất hợp pháp của bên thứ ba, FUJIFILM Business Innovation sẽ xác nhận xem yêu cầu có thực sự được thực hiện bởi chính người cung cấp thông tin hay không.

6. Xử lý lời khuyên và yêu cầu của khách hàng
Các tư vấn, yêu cầu và đề xuất do người dùng gửi đến FUJIFILM Business Innovation sẽ được công ty tự do sử dụng trừ khi mục đích sử dụng được hạn chế cụ thể.

Tuy nhiên, FUJIFILM Business Innovation sẽ xin phép trước khi tiết lộ thông tin cá nhân có thể định danh người dùng cho công chúng hoặc cho các bên thứ ba.

7. Xử lý thông tin cá nhân trên trang Web

7.1 Sử dụng Cookie*3, Web Beacon*4 và Địa chỉ IP*5
FUJIFILM Business Innovation có thể sử dụng Cookies, Web beacons hoặc địa chỉ IP được lưu trên trang Web do FUJIFILM Business Innovation vận hành cho các mục đích sau: 

 1. Để xác định nguyên nhân gây ra vấn đề tại các máy chủ Web và giải quyết những vấn đề này,
 2. Để cải thiện nội dung của các trang Web và e-mail,
 3. Để tùy chỉnh nội dung của các trang Web và e-mail theo sở thích hoặc mục đích cá nhân của người dùng,
 4. Để sử dụng lịch sử duyệt web của người dùng và kết quả của bảng khảo sát cho mục tiêu tiếp thị của FUJIFILM Business Innovation trong hệ thống dịch vụ cho thành viên với thông tin cá nhân đã được đăng ký trước,
 5. Để có số liệu thống kê lượt ghé thăm trang web tổng hợp với thông tin cá nhân không được xác định.

Người dùng có quyền từ chối sử dụng Cookies và Web beacon của FUJIFILM Business Innovation bằng cách cấu hình phần mềm duyệt Internet (sau đây gọi là "trình duyệt") để từ chối việc thu thập Cookies.

Tuy nhiên trong trường hợp này có thể xảy ra một số hạn chế dẫn đến không thể sử dụng một số chức năng như tùy chỉnh.

7.2 SSL (Secure Sockets Layer)
FUJIFILM Business Innovation sẽ sử dụng mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) hoặc các công nghệ bảo mật khác để ngăn chặn bên thứ ba xâm nhập vào quy trình thông tin khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân của mình thông qua các trang Web do FUJIFILM Business Innovation*6 vận hành.

Tuy nhiên, những công nghệ này có thể không được sử dụng trong một số trường hợp hiếm hoi do môi trường máy tính của người dùng. Trong trường hợp này, FUJIFILM Business Innovation sẽ hiển thị trên trang web thông báo không thể đảm bảo an ninh trong quá trình truyền thông.

7.3 Hợp đồng sử dụng riêng
Khi các điều khoản bổ sung khác với Quy tắc Bảo mật này được thỏa thuận thông qua hợp đồng sử dụng các trang web do FUJIFILM Business Innovation điều hành, FUJIFILM Business Innovation sẽ ưu tiên áp dụng hợp đồng sử dụng nói trên.

7.4 Các trang liên kết từ trang Web của FUJIFILM Business Innovation
Trang web của FUJIFILM Business Innovation có thể có chứa các liên kết đến các trang Web bên ngoài FUJIFILM Business Innovation.

Mặc dù FUJIFILM Business Innovation đã cẩn thận lựa chọn các trang web được liên kết, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ thông tin cá nhân hoặc nội dung trên các trang web bên ngoài FUJIFILM Business Innovation.

8. Tuân thủ luật pháp và các quy định
FUJIFILM Business Innovation nghiêm chỉnh tuân thủ tất cả các điều luật tại khu vực sở tại và các quy định nội bộ áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân.

FUJIFILM Business Innovation sẽ thỉnh thoảng sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo các sửa đổi của điều luật, chính sách và hướng dẫn liên quan tại Nhật hoặc các quy tắc nội bộ của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn hãy thường xuyên xác nhận nội dung cập nhật của Chính sách Bảo mật này.

9. Đăng ký người dùng

 •  Dịch vụ này được cung cấp cho các khách hàng Việt Nam
 • Các khách hàng ngoài Việt Nam không thể thực hiện đăng ký người dùng hoặc sử dụng các dịch vụ nói chung

*1: "Công ty con" là một công ty Nhật Bản do Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation nắm giữ đa số quyền biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp.

*2: "Thông tin cá nhân" là thông tin liên quan đến các cá nhân như tên, tuổi, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail, nơi làm việc, số thẻ tín dụng và thông tin có thể định danh được cá nhân bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều mục như mô tả ở trên.

*3: "Cookie" là thông tin nhận dạng được chuyển đến trình duyệt của người dùng bằng máy chủ và được phía trình duyệt lưu giữ để vận hành web một cách hiệu quả.

*4: "Beacon Web" là công nghệ thu thập thống kê lượng truy cập trang web của các truy cập vào các trang Web cụ thể có sử dụng cookie.

*5: "Địa chỉ IP" là một dãy số chỉ định máy tính truy cập vào các máy chủ.  (Không thể chỉ định người dùng máy tính.)

*6: Một số trang web do FUJIFILM Business Innovation điều hành có thể không hỗ trợ SSL do hạn chế hệ thống hoặc các lý do khác. Trong trường hợp này, FUJIFILM Business Innovation sẽ hiển thị trên trang web đó thông báo không thể đảm bảo an ninh trong quá trình truyền thông.