Đăng ký Thông tin

wfh
Để đăng ký thông tin
Vui lòng điền mẫu dưới đây

Điều khoản và điều kiện:

  • FUJIFILM Business Innovation có quyền sửa đổi và chấm dứt bất cứ điều khoản và điều kiện mà không cần báo trước
  • Hình ảnh sử dụng chỉ nhằm mục đích minh họa.
  • Điều khoản và dịch vụ của FinalCode có thể được áp dụng.
  • Có 60 ngày dùng thử

Đối với các yêu cầu về mua bán sản phẩm, bạn có thể liên hệ với bất cứ chi nhánh nào FUJIFILM Business Innovation Việt Nam
Tại thành phố Hồ Chí Minh – Điện thoại: (028) 38 290 038. Ext 100
Tại Hà Nội – Điện thoại: (024) 38 241 063. Ext 100