Đám mây và Di động

Truy cập thông tin bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào mà vẫn duy trì tính bảo mật và kiểm soát cao độ.

Cloud and Mobile Solutions
Là một công ty đang phát triển, bạn đang phải chi nhiều vào việc quản lý dữ liệu hơn dự định. Nhân viên trong công ty phải di chuyển cả ngày, truy cập vào nhiều thiết bị ở nhiều nơi, và cơ sở CNTT hiện tại của bạn không thể bắt kịp. FUJIFILM Business Innovation có một giải pháp. Một hệ thống tập trung trên nền tảng đám mây mà cho phép người dùng có thể truy cập vào thông tin họ cần ở bất cứ đâu. Không cần phải đầu tư vào hạ tầng mạng. Với FUJIFILM Business Innovation, bạn có thể nhanh chóng thích nghi với thị trường một cách dễ dàng mà vẫn duy trì tính bảo mật và kiểm soát cao độ.

Các giải pháp liên quan