Bảo mật

Dễ dàng giám sát và kiểm soát thông tin mật một cách chắc chắn, bảo vệ danh tiếng công ty.

Trong môi trường số hiện nay, việc chia sẻ thông tin chưa bao giờ dễ dàng đến thế - tuy nhiên, khi thông tin truyền ra ngoài thì không có cách nào lấy lại được. Nhiều công ty không có một hệ thống bảo mật thông tin toàn diện, hoặc không đủ điều kiện để trang bị một hệ thống như vậy, kết quả là thông tin công ty bị rò rỉ, gây ảnh hưởng hoặc có thể làm tổn hại đến danh tiếng của doanh nghiệp. FUJIFILM Business Innovation có một giải pháp độc đáo và toàn diện giúp tài liệu của bạn được bảo mật cho dù chúng được gửi đến bất cứ đâu. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được ai có thể truy cập vào nội dung nào, như thế nào và khi nào. Bạn có thể dễ dàng giám sát các tập tin mật mà không bị gián đoạn bởi các thủ tục rườm rà. Hãy bảo vệ danh tiếng công ty của bạn với các giải pháp từ FUJIFILM Business Innovation.

Các giải pháp liên quan