Tổng quan

Trong thị trường toàn cầu đầy cạnh tranh ngày nay, bảo mật là không thể thương lượng. Cùng với Giải pháp Xác minh của chúng tôi, bạn có thể theo dõi tài liệu mật của bạn trong suốt vòng đời của chúng, và nhanh chóng phát hiện các rò rỉ để tìm ra bên chịu trách nhiệm. Cùng với quyền kiểm soát bảo mật toàn diện, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ để lộ thông tin nhạy cảm và giữ vững danh tiếng của bạn như một tổ chức đáng tin cậy.

Thách thức của bạn

Trong thời đại công nghệ số hóa, rất khó để giữ an toàn cho các tài liệu mang tính bảo mật. Khảo sát gần đây của chúng tôi cho thấy 75% các tổ chức khi được hỏi đều bày tỏ mối quan tâm lớn về nguy cơ rò rỉ dữ liệu, và 84% không tự tin vào việc kiểm soát dữ liệu bảo mật của họ.

Đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu luôn là một nhiệm vụ bất khả thi. Thậm chí người dùng ủy quyền gây ra lỗi như là để các tài liệu nhạy cảm ở chỗ máy in. Nếu thông tin sai được truyền đi, nó có thể gây tổn hại danh tiếng công ty của bạn và cuối cùng là hạn chế cơ hội kinh doanh.

Bạn cần một giải pháp giảm thiểu được nguy cơ rò rỉ thông tin bằng cách cung cấp trạng thái tài liệu, áp dụng việc xác thực người dùng đồng thời giám sát liên tục trên tất cả các thiết bị, mạng lưới và người dùng. Với sự bảo mật cao hơn, bạn có thể thực hiện được cam kết và tin rằng các dữ liệu mang tính nhạy cảm và bảo mật cao của bạn được an toàn.

Giải pháp

Doanh nghiệp hoặc tổ chức thường phải xử lý một khối lượng lớn dữ liệu mật, yêu cầu bạn phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn nhất định. Bạn muốn khách hàng và nhà cung cấp tin tưởng bạn, nhưng sẽ rất khó đảm bảo rằng lúc nào mọi người trong tổ chức của bạn cũng xử lý những dữ liệu mật này một cách có trách nhiệm. Giải pháp tự động của chúng tôi cung cấp phương án dễ dàng để giám sát, quản lý các tập tin và giảm nguy cơ rò rỉ.

Giải pháp Xác thực người dùng của chúng tôi cung cấp quyền kiểm soát toàn diện. Bạn có thể quyết định ai được ủy quyền để in và gửi thông tin dữ liệu. Bằng cách này, bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào các tập tin mật và thay đổi mức độ xác thực người dùng trong công ty của bạn.

Việc giám sát các dữ liệu bảo mật được thực hiện dễ dàng với các công cụ theo dõi tất cả các xử lý tài liệu cho bạn. Bất kỳ tác vụ sao chép, in, scan hoặc gửi và nhận qua fax đều được ghi nhận cùng với chi tiết người dùng và thiết bị. bạn có thể giám sát hoạt động của người dùng theo cá nhân và theo nhóm, giảm thiểu nguy cơ truy cập không được phép. Trong trường hợp bị rò rỉ, bạn có thể nhanh chóng tìm ra bên chịu trách nhiệm bằng cách tìm kiếm bản ghi tác vụ để biết được việc rò rỉ đã xảy ra khi nào và như thế nào. Tiếp theo đó bạn có thể thiết lập lại trật tự cho các chính sách ngăn ngừa.

Bạn có thể thiết lập khả năng tiếp cận cho từng tài liệu để ngăn ngừa nội dung của nó bị những người dùng không được cấp quyền xem qua và đảm bảo rằng các tập tin này được scan và gửi đi trong định dạng tập tin được bảo mật. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ khi nào bạn cần.

Lợi ích

Bạn sẽ nhận được

  • Xác minh người dùng một chạm sẽ bảo vệ toàn bộ các hoạt động in. Người dùng được nhận dạng bằng thẻ, PIN, mật khẩu hoặc tổng hợp các hình thức trên để ngăn chặn truy cập không được phép.
  • Các tác vụ In theo Yêu cầu sẽ được thực hiện chỉ khi người dùng có mặt để lấy tài liệu in, không có tập tin mật nào để ở chỗ máy in vô ý để người khác lấy đi.
  • Khả năng chỉ định quyền in, sao chép và scan cho toàn bộ tổ chức của bạn. In theo quy tắc sẽ cho phép bạn xác định trước người dùng nào có thể in ở thiết bị nào.
  • Tùy chọn thêm chữ ký điện tử và gửi tài liệu theo định dạng tập tin mật, giảm thiểu nguy cơ truy cập không được phép

Các giải pháp liên quan