Tăng bảo mật

“Đến năm 2021, 50% SMB sẽ sử dụng các dịch vụ an ninh mạng dựa trên đám mây …”theo IDC Futurescape

Staying Secure

Khi kỹ thuật số phát triển, khó tránh việc rò rỉ dữ liệu và vi phạm bảo mật nếu không có đối tác và công nghệ phù hợp.

 

Bảo mật tài liệu

Đảm bảo bảo mật tối đa cho tài liệu – từ khi khởi tạo đến lưu trữ hoặc xử lý  các giải pháp tài liệu của FUJIFILM Business Innovation cung cấp bảo mật tài liệu đầu cuối bên trong và bên ngoài mạng doanh nghiệp

   

Bảo mật dữ liệu

Vì ngày càng nhiều thiết bị văn phòng của chúng ta được kết nối với Internet, điều quan trọng là phải bảo vệ chúng khỏi ngày càng nhiều các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài. Các thiết bị của FUJIFILM Business Innovation được chế tạo với công nghệ mạnh mẽ giúp bảo vệ thông tin của bạn và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.


Các giải pháp liên quan

Chức năng

Các hoạt động như sao chép, in ấn, quét và fax có thể được ghi lại với thông tin chi tiết về người dùng, loại tài liệu và thiết bị nào đã sử dụng.

Lợi ích
• Cải thiện bảo mật dữ liệu
• Theo dấu rò rỉ dữ liệu
• Hợp lý hóa hoạt động văn phòng 

Chức năng

Giải pháp này bảo vệ dữ liệu một cách nhất quán trên các thiết bị và kênh truyền thông thông qua chức năng quản lý quyền kỹ thuật số.

Lợi ích
Bảo vệ dữ liệu bí mật của bạn
Bảo mật tài liệu của bạn cả trong và ngoài văn phòng

Các mục liên quan

Chúng tôi luôn tạo thuận lợi cho bạn mua sản phẩm, vật tư và dịch vụ từ chúng tôi. Mạng lưới đại lý rộng khắp của chúng tôi có thể giúp bạn chọn giải pháp phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của mình