Video Hướng Dẫn Sử Dụng

 eSupport Introduction Video

Viedo Hướng Dẫn Tương Tác với Người Dùng

Nhấn vào liên kết bên dưới để xem/tải về các Video hướng dẫn sử dụng có tương tác. 

E-Support
ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
ApeosPort-V 3065/3060/2060
DocuCentre-V 3065/3060/2060
ApeosPort-V 4020
ApeosPort-V C3320
DocuCentre-V C2265/C2263
DocuPrint CM315 z & CM318 z
DocuPrint P365 d / P365 dw / P368 d
DocuPrint M465 AP
DocuPrint-CM415 AP

Không tìm thấy sản phẩm của bạn? Nhấn vào đây