FUJIFILM Business Innovation

GIẢI PHÁP 4:
GIẢI PHÁP QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Chuyển đổi quy trình vận hành của doanh nghiệp sang quy trình làm việc ảo và tối ưu hơn với Giải pháp Quản Lý Quy trình Đặt hàng của DocuWorks đảm bảo các tài liệu như là hoá đơn, đơn mua hàng – và các tác vụ liên quan sẽ luôn được chia sẻ cho đúng người và tất cả được lưu trữ tại một nơi, hỗ trợ từng bước của chu kỳ làm việc.

Mở khóa áp dụng một hệ thống kỹ thuật số tại văn phòng: từ việc tạo ra các hồ sơ điện tử cho đến xử lý các chứng từ hoàn tất, cũng như xuất dữ liệu đến cơ sở dữ liệu trung tâm của Kintone cho các phân tích và quản lý dữ liệu nâng cao. Bằng cách này, bạn có thể yên tâm căn chỉnh dữ liệu và thông tin để việc kết hợp hiệu quả hơn.

95%

nhân viên đồng tình hoặc rất đồng tình rằng phần mềm giúp năng suất làm việc của họ cao hơn. (Nguồn: G2 2019 Báo cáo về Mức độ Hạnh Phúc của việc sử dụng phần mềm)


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP NÀY LÀ GÌ?

DỮ LIỆU CHÍNH XÁC VÀ TIN CẬY

Trích xuất dữ liệu kỹ thuật số giảm rủi ro về việc nhập thông tin sai, từ đó đẩy nhanh các quy trình của doanh nghiệp.

NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ

Giảm thời gian cần để sắp xếp các hồ sơ giấy bằng cách lưu trữ dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu thông minh và có thể điều chỉnh.

THÔNG TIN TỨC THỜI

Với chức năng tìm kiếm mạnh mẽ, bạn có thể tìm thông tin ngay lập tức, cho phép việc xét duyệt và thời gian quay vòng được hoàn thành đúng thời hạn.

CẢI THIỆN TÍNH TRỰC QUAN CỦA DỮ LIỆU

Giờ đây khi dữ liệu của bạn là trực tuyến, bạn có thể thấy một bức tranh lớn hơn và tạo các báo cáo để giám sát quy trình, đồng thời chỉ ra các cơ hội và xu hướng khi chúng thể hiện trong thời gian thực.

HÃY BẮT ĐẦU