Văn phòng “được kết nối” thông minh

Một văn phòng được kết nối liền mạch cùng quy trình làm việc thông minh giữa dòng máy in đa chức năng ApeosPro & Apeos series, thiết bị khách hàng, điện thoại thông minh và các dịch vụ đám mây.

Trang web này bao gồm (các) sản phẩm Fuji Xerox được Xerox Corporation cấp phép.
Nhà phân phối của (các) sản phẩm này là FUJIFILM Business Innovation Corp.
Xerox, Xerox và Thiết Kế cũng như Fuji Xerox và Thiết Kế là những nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Xerox Corporation tại Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác.

FUJIFILM Group
FUJIFILM Business Innovation Corp.

FUJIFILM Business Innovation Corp.