Nederland

ALTIJD BLIJVEN DOORGAAN

Innoveren voor een gezondere wereld

In 1936 lanceerden we onze gezondheidszorgtak met activiteiten op het gebied van röntgenfilmproductie. En momenteel ontwikkelen we onze activiteiten op het terrein van preventie, diagnose en behandeling verder door. We zullen ALTIJD BLIJVEN DOORGAAN met innoveren voor een gezondere wereld.
Als een gezondheidszorgbedrijf in de brede zin (“Comprehensive Healthcare Company”) met een breed scala aan technologieën en een schat aan kennis die kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen, zullen we verschillende problemen blijven oplossen en blijven bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het in stand houden en verbeteren van de gezondheid van mensen.

Diagnose

In 1983 waren we het eerste bedrijf ter wereld dat een digitaal diagnostisch röntgenbeeldvormingssysteem, Fuji Computed Radiography (FCR), aanbood. Vandaag de dag helpen we medische professionals om hun patiënten op sprankelend nieuwe manieren te zien – en we zullen altijd blijven doorgaan met het helpen van artsen bij het snel diagnosticeren van aandoeningen.

Baanbrekende technologieën op het gebied van beeldverwerking en kunstmatige intelligentie die vooruitlopen op de toekomst van de gezondheidszorg  

Vorm geven aan de volgende generatie diagnostische beeldvormingstechnologie met een uitgebreid assortiment van diagnostische apparaten, bijvoorbeeld op het gebied van CT- en MRI-technologie.

Onze Picture Archiving and Communication Systems (PACS) hebben medische professionals ondersteund bij het stellen van snelle en nauwkeurige diagnoses door grote hoeveelheden gegevens centraal te beheren en te analyseren die zijn verkregen uit verschillende medische diagnostische beeldvormingssystemen. Door de compatibiliteit te garanderen van PACS met ons brede assortiment diagnostische systemen, waaronder recentelijk ontwikkelde CT- en MRI-systemen, ondersteunen we de diagnostische behoeften van artsen door geavanceerde beeldverwerkings- en AI-technologieën optimaal te benutten.

Door voort te bouwen op onze tientallen jaren ervaring, blijven we op het terrein van mammografie verbeteringen verwezenlijken, door middel van technologie die van invloed kan zijn op de levens van patiënten over de hele wereld.

Als het gaat om borstkanker, redt vroege detectie levens. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, die elk jaar 2,1 miljoen vrouwen treft. Daarnaast veroorzaakt borstkanker het grootste aantal kankergerelateerde sterfgevallen bij vrouwen. Alles draait om vroege detectie van de ziekte, zodat de behandeling eerder kan beginnen.

De beeldkwaliteit is van cruciaal belang voor het detecteren van tumoren, vooral kleine tumoren in een vroeg stadium, waarbij ernaar wordt gestreefd om de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden. Onze full-field digitale mammografiesystemen hebben veel te danken aan onze rijke traditie op het gebied van beeldvormingstechnieken en bieden uitstekende beeldverwerking, Hexagonal Close Pattern (HCP)-opnametechnologie en optimalisatie van dosis en contrast op basis van de individuele samenstelling van een borst.

Als bedrijf dat zich richt op het verbeteren van patiëntresultaten, ontwerpen we onze mammografiesystemen met elk aspect van de ervaring van een patiënt in het achterhoofd, zodat het comfort van de patiënt kan worden vergroot en de patiëntervaring kan worden verbeterd. Met ons gepatenteerde comfortontwerp voor compressieplaten, dat zachte en gelijkmatige compressie biedt, in de hoop voor patiënten een comfortabelere ervaring mogelijk te maken.

Door voortdurend de beeldkwaliteit te verbeteren en de patiënt in gedachten te houden tijdens de productontwikkeling, streven we voortdurend naar betere klinische resultaten. Daarom wenden radiologen zich tot Fujifilm voor technologie waar ze op kunnen vertrouwen.

We zullen altijd blijven doorgaan met het verbeteren van mammografietechnologieën en van de levens van vrouwen over de hele wereld.

Behandeling

Door voort te bouwen op meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van fotografische film, helpen we grenzen te verleggen waar het gaat om medische vooruitgang. We lopen ook voorop bij biofarmaceutische behandelingen en de ontwikkeling van cel- & gentherapieën. We zullen altijd blijven doorgaan met het aanpakken van ongeneeslijke ziekten om de wereld te verbeteren.

Regeneratieve geneeskunde

De grenzen van geavanceerde behandeling verleggen

We zijn pioniers op het gebied van regeneratieve geneeskunde, een discipline die het potentieel heeft om de gezondheidszorg te transformeren en om deze transformatie op een schaal te verwezenlijken die maakt dat steeds meer mensen toegang hebben tot gezondheidszorg.

Als wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van contractontwikkeling en -productie (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) ondersteunen we onze partners bij de procesontwikkeling met betrekking tot, en productie van, recombinante biofarmaceutica en gentherapieën. Onze focus ligt op het combineren van technisch leiderschap op het gebied van celculturen, microbiële fermentatie en virale vectoren met cGMP-productiefaciliteiten (“current Good Practice Facilities” zoals gedefinieerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration) van wereldklasse voor de productie van biologische geneesmiddelen en geavanceerde therapieën.
We ondersteunen onze partners tijdens het gehele klinische ontwikkelingstraject door een breed scala aan oplossingen aan te bieden. Onze twee intern ontwikkelde expressiesystemen: Apollo™ X voor de productie van antilichamen en pAVEway™ voor microbiële expressie zijn bewezen systemen die ontwikkeld zijn met het oog op schaalbaarheid en vervaardigbaarheid op de lange termijn. Onze wetenschappers op het gebied procesontwikkeling en analyse zijn experts op hun gebied en brengen een schat aan ervaring met zich mee tijdens hun werk aan projecten voor onze klanten. Deze activiteiten worden ondersteund door onze ultramoderne cGMP-faciliteiten die ons in staat stellen om niet alleen voor vroege klinische onderzoeken bulkgeneesmiddelen te produceren, maar ook ten behoeve van commerciële productie. We bieden ook zeer flexibele klinische en commerciële cGMP-faciliteiten voor virale producten en gentherapieën. Om de volledige levenscyclus van het product te ondersteunen, van preklinische ontwikkeling tot commerciële productie, bieden we faciliteiten met een hoog bioveiligheidsniveau, waaronder het gebruik van mobiele cleanroom-technologieën in combinatie met expertise op het terrein van processen en analyse. We zijn er trots op dat we dankzij onze productie-ervaringen op het terrein van de vervaardiging van fotografische film hoogwaardige producten en productie-expertise kunnen leveren, die ook ondenkbaar is zonder uitstekend gecontroleerde vervaardiging onder consistente procesomstandigheden en bewaking door robuuste kwaliteitscontrolesystemen. We zetten ons ervoor in om onze partners te ondersteunen bij het leveren van een stabiele aanvoer van hoogwaardige biofarmaceutica. Dankzij meer dan vijfentwintig jaar ervaring met activiteiten in de sector zijn we een vertrouwde partner geworden voor een uiteenlopende reeks farmaceutische bedrijven.
Als uw partner zullen we altijd blijven doorgaan met het bevorderen van onze expertise, capaciteiten en technologieën om de ontwikkeling en productie van biofarmaceutica te verbeteren.

Preventie

We ondersteunen onze partners met onze geavanceerde productietechnologieën en faciliteiten bij de ontwikkeling en productie van hun grote verscheidenheid aan vaccins. Ook hebben we onze uitgebreide kennis op het gebied van collageen, antioxidatie en nanotechnologieën – essentiële ingrediënten van fotografische films – aangepast. Deze gepatenteerde technologieën worden gebruikt voor het onderzoek en de ontwikkeling van cosmetische producten.

Ook ondersteunen we onze partners over de hele wereld wat betreft contractontwikkeling en productie met betrekking tot vaccins. Vaccins vergen geavanceerde productietechnologieën en -faciliteiten. Daarvan hebben wij er veel, waaronder faciliteiten met een hoog bioveiligheidsniveau waarin veilige omgang met virussen, insectencelcultuurtechnologieën, enz. mogelijk zijn. We produceren momenteel vaccinkandidaten die zijn ontwikkeld door onze partners om de levering van hun vaccins aan de wereld te ondersteunen en om bij te dragen aan de poging een einde te maken aan de COVID-19-pandemie. We zullen altijd blijven doorgaan met onze inspanningen om de ontwikkeling en productie van vaccins te bevorderen.

Dankzij tientallen jaren ervaring met fotografische film, en vooral dankzij ons werk met antioxidanten en collageen, wat kerncomponenten van film zijn, was Fujifilm in staat om innovatieve huidverzorgingsproducten te creëren die ontworpen zijn om verschil te maken in de levens van mensen.

Normaal gezien vervagen foto’s, daarom hebben we unieke antioxidanttechnologieën ontwikkeld waarmee de natuurlijke kleur van foto’s voor vele toekomstige generaties wordt behouden. Deze kennis en knowhow hebben we tevens toegepast op onze cosmetische formules. Dat heeft ,samen met onze expertise op het gebied van collageen, dat is ontworpen om de huid te hydrateren en een stevige uitstraling te geven, geleid tot een unieke combinatie van technologieën die de uitstraling van de huid mogelijk verbetert, wat kan leiden tot een jeugdiger overkomen.

De innovatieve huidverzorgingsproducten van Fujifilm, die in 2006 zijn gelanceerd, hebben in Japan succes gehad. We zullen altijd blijven doorgaan met het ontdekken van creatieve manieren om onze geavanceerde technologieën aan te passen en mensen erbij te helpen er jong en mooi uit te zien.