Nederland

FCT Speedia HD

NEW

Een CT-apparaat dat in een snelle scan beelden van hoge kwaliteit kan maken.

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

Hoog diagnostisch beeld in een enkele adem

MPR als een routineonderzoek met hogesnelheidsscannen op de submillimeter

Speedia HD maakt snel scannen van het hele lichaam mogelijk met doorsnedes van submillimeters, wat moeilijk te bereiken is op CT-systemen met 16 doorsnedes. In circa 14 sec. kunnen beelden met hoge resolutie met een bereik van 1100 mm of meer worden geproduceerd. Hierdoor kunnen MPR-beelden met een groot bereik en hoge resolutie als routine worden opgenomen.

MPR met groot bereik

Scannen van de borstkas in 4,5 sec. Thoraco-abdominale scan in 7,5 sec. Scannen op hoge snelheid met meer comfort voor de patiënt

Met de Speedia HD met zijn detector met een breedte van 40 mm en de unieke 3D-reconstructiealgoritme-CORE-methode kunt u snel scannen, zelfs bij gebruik van een pitch van 1,58. Hierdoor kan een borstgebied van 320 mm in slechts 4,5 sec. worden gescand en een thoraco-abdominaal gebied van 570 mm in slechts 7,5 sec. Dit vermindert de belasting voor patiënten die moeilijk een stille houding kunnen aanhouden of een lange ademslag kunnen vasthouden.

MPR

High pitch-scan

CORE voldoet aan zowel hogesnelheidsscan als hoge beeldkwaliteit

De CORE-methode (Cone-beam Reconstruction) is een uniek 3D-reconstructiealgoritme dat het bereik van de te reconstrueren acquisitiegegevens optimaliseert. Door de gegevens van de hele detector effectief te gebruiken, kan een beeld van hoge kwaliteit met minder artefacten worden verkregen, zelfs met een hoge-afstandsscan.

Slim dosisbeheer met behulp van de nieuwste technologie

IntelliEC

Automatische 3D mA-modulatie voor dosisoptimalisatie

De stroomsterkte van de buis is geoptimaliseerd in een 3D-richting (X-Y-Z) op basis van informatie over de grootte van de patiënt die is verkregen met het scanogram en de vooraf ingestelde doel-SD. Hierdoor kunnen beelden met een constant ruisniveau over het gehele scangebied worden geproduceerd, waardoor de balans tussen beeldkwaliteit en belichting wordt geoptimaliseerd.

Intelli-IP

Iteratieve verwerking voor ruisonderdrukking

Geavanceerde ruisonderdrukking met behulp van iteratieve reconstructietechnologie vermindert beeldruis en artefacten, terwijl een hoge beeldkwaliteit behouden blijft bij lagere doses. Er kunnen 7 niveaus van dosisvermindering worden geselecteerd om de dosis en de beeldkwaliteit per onderzoek te optimaliseren.

500 mm Full FOV-gegevensverzameling

Minder vaak opnieuw scannen nodig

De Speedia HD verzamelt en behoudt volledige FOV-gegevens (500 mm) voor elke scan. In gevallen waarin het lichaamsgebied van de patiënt zich buiten het ingestelde gezichtsveld vóór de scan bevindt, kan het verloren gedeelte daarom niet opnieuw worden gescand maar opnieuw worden berekend (als het gedeelte zich binnen het maximale gezichtsveld bevindt).

Opnieuw berekenen

Bewegingscorrectie

Speciale verwerking maakt het mogelijk om het bewegingsartefact voor de patiënt die moeite heeft om stil te blijven liggen tijdens de scan te verminderen, waardoor opnieuw scannen minder vaak nodig is.

Bewegingscorrectie

Dosisgegevens

Weergave en distributie

Het efficiënt beheren van de dosisinformatie van de patiënt en de overdracht ervan naar het aangesloten PACS-systeem is van groot belang geworden. Eenvoudig dosisrapport kan de gegevens opslaan als secundaire vastlegging en naar PACS verzenden. DICOM Dose SR stuurt de dosisinformatie als een gestructureerd rapport naar PACS.

Ondersteunt een efficiënte workflow en gebruik van bestaande faciliteiten

Open en compact

Een toonaangevende tunnelgrootte om angst bij de patiënt te verminderen, terwijl de compacte vorm behouden blijft zodat de installatie gemakkelijker in bestaande ruimten kan worden geïntegreerd.

Gebruiksvriendelijk

De 24-inch monitor geeft alle informatie duidelijk weer in één weergave. Controller is aangesloten op het toetsenbord. Compactere werkomgeving dan een console met 2 monitoren.

Een gebruikersvriendelijke GUI levert het nieuwste ontwerp CT-systeem. Intuïtieve en eenvoudige bediening met de Quick-Entry-modus maakt gemakkelijke bediening voor alle gebruikers mogelijk met minder knoppen en grotere pictogrammen.

Eenvoudige indeling

Door gebruik te maken van slechts 3 hoofdsysteemmodules*1; tunnel, patiënttafel en bedieningsconsole. De Speedia HD heeft een indrukwekkend compact formaat.

  • *1 Afhankelijk van het land kan een systeemtransformator nodig zijn.

Productnaam: FCT Speedia HD (Modelnaam: Supria)