Nederland

Fujifilm start klinisch onderzoek in Europa op FF-37101, een nieuw botregeneratie materiaal.

oktober 12, 2020

- Het doel is om een nieuw botregeneratie materiaal te creëren voor tandheelkunde en kaakchirurgie. -

FUJIFILM Corporation (President: Kenji Sukeno) kondigt de start aan van een klinisch onderzoek in Europa (Nederland) naar FF-37101, een botvulmiddel voor volledige botregeneratie. Dit onderzoek richt zich op het gebied van de tandheelkunde en de kaakchirurgie.

Een methode die in de huidige tandheelkundige implantaatbehandelingen wordt toegepast, is het verzamelen van autoloog bot van een patiënt en het implanteren hiervan in de holte na de tandextractie om het alveolaire bot*1 te regenereren dat nodig is als basis voor het implantaat. Omdat het bot echter uit een ander deel van het lichaam dan de plaats van de behandeling moet worden verzameld, veroorzaakt dit een extra fysieke belasting voor de patiënt. Er is ook een grens aan de hoeveelheid bot die kan worden verzameld. In Europa en de Verenigde Staten worden meestal botproducten van dierlijke afkomst (xenograft) of van menselijk donor bot (allograft) gebruikt om extractieholtes te vullen om het plaatsen van implantaten mogelijk te maken.

In het algemeen bevorderen botproducten de botvorming wanneer ze in een holte of op een andere plaats met botdefecten in het gebit worden geplaatst. Het doel van botproducten is (a) het behoud van de ruimte en (b) het stimuleren van de botregeneratie. De meeste botvullers die momenteel worden gebruikt, voldoen echter niet aan beide eisen. Daarom heeft Fujifilm een nieuw synthetisch materiaal ontwikkeld dat beide functies combineert.

Fujifilm heeft gebruik gemaakt van zijn uitgebreide kennis van collageen opgedaan tijdens jarenlang onderzoek naar fotografische film, om met behulp van genetische gemanipuleerde gist een recombinant peptide (RCP) te ontwikkelen. RCP is vrij van dierlijk materiaal hetgeen een hoge mate van veiligheid en reproduceerbaarheid garandeert. RCP heeft een sterke interactie met de integrines*2 die aanwezig zijn op de celoppervlakken. Dit maakt het materiaal zeer geschikt voor botregeneratie.

FF-37101 is een bottransplantatiemateriaal dat gemaakt is door RCP te verwerken en thermisch*3 te crosslinken tot een poreus granulaat. FF-37101 heeft een sterke interactie met osteoblasten*4 en kan bloed en bloedstolsels vasthouden die benodigde voedingsstoffen bevatten voor botvorming. De in vivo afbraak van FF-37101 is geoptimaliseerd, waardoor zowel ruimtebehoud als gelijktijdige vorming van nieuw, volwassen bot plaatsvindt.

FF-37101 is ontwikkeld om de vorming van nieuw bot in de kaak te ondersteunen, inclusief de vorming van bot in de tandextractieholte en andere indicaties.

Fujifilm heeft dierstudies uitgevoerd van FF-37101 met rattenmodellen voor schedeldefecten en hondenmodellen voor tandextractie. Na te hebben bevestigd dat FF-37101 veilig was en betere botvormende eigenschappen heeft in vergelijking met bestaande botvullers, is Fujifilm begonnen met het klinisch onderzoek van FF-37101 in Europa. In dit onderzoek wordt FF-37101 in een extractieholte geïmplanteerd en worden de veiligheid en werkzaamheid van het materiaal bij de mens geëvalueerd.

【Het mechanisme van bot regeneratie door FF-37101 (in het geval van tandheelkundige implantaat behandeling) 】

Fujifilm heeft een sterke wens een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen die de gezondheid beïnvloeden door het combineren van de eigen kerntechnologieën opgedaan tijdens het ontwikkelen van fotografische producten, met andere geavanceerde technologieën zoals bijvoorbeeld biotechnologie. Dit klinisch onderzoek voor FF-37101 is een belangrijke stap in het bereiken van Fujifilm’s doel om bij te dragen aan nieuwe medische technologieën die de patiëntenzorg wereldwijd te verbeteren.

 

*1 Bot in de boven- en onderkaak waarin tanden en kiezen geworteld zijn.
*2 Een receptor, aanwezig op het oppervlak van cellen, voor extracellulair collageen, laminine en andere eiwitten, die verantwoordelijk zijn voor cellulaire adhesie en migratie naar substraten.
*3 Een reactie van eiwitten en andere stoffen door hitte, waardoor fysische en chemische eigenschappen veranderen.
*4 Cellen verantwoordelijk voor botvorming.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen:

Media Contact:
FUJIFILM Holdings Corporation, Corporate Communications Division, Public Relations Group    
TEL: +81-3-6271-2000

Of:
FUJIFILM Corporation, Industrial Products Division 
TEL: +81-3-6447-5191