Nederland

Fujifilm Europe toont groen leiderschap nu FUJIFILM Holdings Corporation de emissie-doelstellingen naar boven bijstelt.

augustus 5, 2020

FUJIFILM Europe GmbH (President, Masato "Mark" Yamamoto) zet zich in om het voortouw te nemen op het gebied van groene kwesties door het adopteren van de nieuwe milieumaatregelen en herziene emissie-gerelateerde doelstellingen van de Fujifilm Groep, om zo de initiatieven en impact van Fujifilm op het gebied van klimaatverandering te versnellen.

Vorige week heeft FUJIFILM Holdings Corporation zijn milieudoelstellingen bijgesteld voor het boekjaar dat eindigt in maart 2031 (FY2030). De doelstelling om de uitstoot van kooldioxide (CO2) wereldwijd door de Fujifilm Groep over de gehele levenscyclus van het product te verminderen, is verhoogd van 30% naar 45% ten opzichte van het niveau van fiscaal jaar 2013. Deze doelstelling is gecertificeerd als WB2°C (well below 2°C) door het internationale milieu-initiatief Science Based Targets, om wetenschappelijk onderbouwd de "2°C-doelstelling" van de klimaatconferentie van Parijs te halen. De doelstelling om bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de samenleving door het leveren van producten en diensten met een lage uitstoot is verhoogd van 50 miljoen ton naar 90 miljoen ton.

In Europa draait het productieproces van de productielocatie van Fujifilm in Tilburg, producent van fotopapier, offsetplaten en membranen, sinds 2016 volledig (100%) op windenergie. De vijf windturbines die sinds 2011 op het terrein in Tilburg staan, wekken ongeveer 20% van de elektriciteit op. De rest van de groene stroom voor de site wordt geproduceerd via windmolens in Nederland en België. Naast andere maatregelen waaronder een aantal andere Fujifilmactiviteiten in Europa die voor 100% op hernieuwbare energie draaien, heeft dit een enorme impact gehad op de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door Fujifilm, met een daling van 50% ten opzichte van FY2013, wat verder gaat dan de wereldwijde bedrijfsdoelstellingen.

Fujifilm Europe green leadership

Peter Struik, Executive Director, FUJIFILM Europe GmbH en President van FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. zegt:

"Als onderdeel van de economische maatregelen die als reactie op de verspreiding van COVID-19 worden genomen, is er een wereldwijde oproep om een groen herstel op gang te brengen en een duurzame samenleving op te bouwen door middel van ons dagelijks handelen. Te midden van deze trend hoop ik dat we, door onze wereldwijde emissiegerelateerde doelstellingen naar boven bij te stellen, laten zien dat we zeer serieus zijn met het blijven bijdragen aan de samenleving op een groene en duurzame manier.”

De Fujifilm Groep heeft zich ook verder gecommitteerd aan nieuwe doelstellingen voor milieubewuste producten en diensten door bij de ontwikkeling van deze producten en diensten rekening te houden met de gevolgen voor het milieu. Producten en diensten die gericht zijn op een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact zijn gecertificeerd als "Green Value Products" van de Fujifilm Groep en FUJIFILM Holdings heeft een nieuwe doelstelling voor de hele groep geïntroduceerd om de verkoopratio van "Green Value Products" op 60% van de totale omzet van de groep te brengen, ook tegen fiscaal jaar 2030.

De criteria voor "Green Value Products", ontworpen in overeenstemming met ISO 14021, omvatten het aanpakken van de klimaatverandering, hergebruik van hulpbronnen, het verminderen van milieurisico's zoals het gebruik van gevaarlijke stoffen en het verminderen van afval. Het programma definieert groepsbrede certificatierangen (Diamant, Goud en Zilver) en heeft sinds 2018 140 items gecertificeerd.

Fujifilm green value

Rank

Certificeringscriteria

Diamond

Producten en diensten die de impact op het milieu drastisch verminderen door gebruik te maken van innovatieve technologieën

Gold

Producten en diensten die de impact op het milieu op het hoogste niveau van hun respectieve industrieën verminderen

Silver

Producten en diensten die de impact op het milieu op een hoger niveau brengen dan de norm van hun respectieve industrieën


Voorbeeldproducten en diensten die gecertificeerd zijn als FUJIFILM Group “Green Value Products”

1) “SUPERIA ZE-N” (Diamond)
Bij het gebruik van dit product wordt het ontwikkelingsproces op een krantendrukpers achterwege gelaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van agressieve alkalische chemicaliën, water en elektriciteit, waardoor het gebruik van chemicaliën, water en elektriciteit volledig wordt geëlimineerd en er geen vloeibaar afval wordt gegenereerd. In combinatie met het voordeel van een gesloten kringlooprecyclingsysteem dat CTP-platen van vergelijkbare kwaliteit produceert door hergebruik van het hoofdmateriaal, aluminium, komt dit neer op een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 390 ton per jaar per fabriek.

2) FUJIFILM GFX 50R (Gold)
Om grondstoffen te besparen en verpakkingsmateriaal te verminderen, weegt de FUJIFILM GFX 50R, een middenformaatcamera met toonaangevende beeldkwaliteit voor professionele en amateurfotografen, 775 gram en is hij 16% lichter dan de GFX 50S van hetzelfde seriemodel. Over het geheel genomen heeft het product een verkleining van ongeveer 8% en een vermindering van het aantal onderdelen met ongeveer 14%.

3) instax mini Link (Gold)
Ongeveer 20% kleiner en lichter en met 40% minder onderdelen in vergelijking met de conventionele modellen van Fujifilm, loopt smartphoneprinter instax mini Link voorop in vindingrijkheid bij het direct printen van smartphoneprints. Het hergebruik van plastic afvalmateriaal in het productieproces heeft ook een aanzienlijke impact gehad op de afvalvermindering en de CO2-uitstoot.

4) Synapse® PACS (Silver)
Synapse® PACS is een toonaangevend medisch imaging en informatiebeheersysteem en biedt organisaties in de gezondheidszorg een aanzienlijke besparing van middelen, ruimte en tijd. Als slechts één voorbeeld van ongeveer 650 installaties in heel Europa, exploiteert ASST Vimercate Hospital, een belangrijke klant en partner van Fujfilm Italia SpA, een high-tech en papierloze structuur dankzij de volledige informatisering van al zijn klinische-gezondheidsprocessen dankzij het Synapse®-platform. Dit betekent dat de patiëntendossiers gemakkelijk kunnen worden beheerd aan het bed van de patiënt, of waar dan ook in het ziekenhuis.

Meer informatie over het Green Value Products programma.