Polska

Wrzesień 24, 2021

Fujifilm Poland Sp z o.o. otrzymuje tytuł „Mecenasa Kultury 2021“ miasta Częstochowy

Podczas finałowego koncertu Dni Częstochowy ogłoszono laureatów „Nagród Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury”. W trakcie uroczystej gali w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej wszystkim nagrodzonym gratulacje przekazali: zastępca prezydenta Częstochowy Jarosław Marszałek oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot.

Corocznie, podczas święta miasta, nadawany jest również tytuł „Mecenasa Kultury”. W tym roku Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, na wniosek komisji opiniującej, zdecydował o przyznaniu tytułu „Mecenasa Kultury 2021” firmie FUJIFILM Poland Sp. z o.o. Firma została doceniona za duże zaangażowanie organizacyjne i finansowe w prestiżowe wydarzenia kulturalne w Częstochowie o znaczeniu międzynarodowym, przy jednoczesnym prezentowaniu postawy bezinteresowności i życzliwości w charakterze sponsora. To prestiżowe wyróżnienie - statuetka autorstwa prof. Jerzego Sztuki – przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Częstochowy zarówno firmom jak i osobom prywatnym, których działalność skupia się na finansowym lub rzeczowym wsparciu działań kulturalnych i artystycznych w mieście.

Fujifilm jest sponsorem tytularnym międzynarodowego konkursu FUJIFILM MOMENT STREET PHOTO AWARDS 2021, organizowanego przez Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater i Miasto Częstochowa. Projekt ten ma na celu wsparcie oraz promocję fotografów, których przedmiotem zainteresowania jest fotografia uliczna. Konkurs adresowany jest do wszystkich, zarówno tych zajmujących się fotografią profesjonalną jak i amatorską.