Polska

NIGDY NIE PRZESTANIEMY

Służba zdrowia

Zdrowie jest jednym z najważniejszych tematów. Konieczne jest stworzenie infrastruktury medycznej, która umożliwia dostęp do usług medycznych dla wszystkich, promowanie poprawy jakości opieki medycznej oraz tworzenie społeczeństwa, które stawia zdrowie na pierwszym miejscu, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób. Firma Fujifilm rozpoczęła produkcję klisz rentgenowskich w 1936 roku, wkrótce po jej założeniu. Dziś jesteśmy zaangażowani w działalność w wielu różnych obszarach, obejmujących profilaktykę, diagnostykę i leczenie. Nigdy nie przestaniemy działać na rzecz tworzenia i wprowadzania innowacji dla zdrowszego świata. Łącząc nasze wyjątkowe technologie, produkty i usługi, będziemy nadal rozwiązywać różne problemy związane z opieką zdrowotną i przyczyniać się do dalszego podnoszenia poziomu jakości życia i zdrowia ludzi.

WCZEŚNIEJSZE WYKRYWANIE CHORÓB

Wcześniejsze wykrywanie chorób

Wkraczamy w przyszłość medycyny poprzez pełne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii obrazowania diagnostycznego i sztucznej inteligencji.

Nasze systemy archiwizacji obrazów i komunikacji (PACS) od dawna wspierały pracowników służby zdrowia w przeprowadzaniu szybkich i dokładnych diagnoz, centralnie zarządzając i analizując ogromne ilości danych uzyskanych z różnych medycznych urządzeń do obrazowania diagnostycznego.

Niedawno dodaliśmy nowe systemy TK i MRI, aby wzmocnić naszą ofertę sprzętu diagnostycznego i zbudować jeszcze szerszą ofertę produktów. Poprzez połączenie różnych urządzeń diagnostycznych w instytucjach medycznych z systemem PACS, wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologie przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji, aby wspierać diagnostykę lekarzy na wyższym poziomie.

Naszym celem jest przyczynianie się do poprawy zdrowia ludzi dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie obrazowania diagnostycznego.

ZASPOKAJANIE KOLEJNYCH POTRZEB MEDYCZNYCH

Zwalczanie chorób zakaźnych i zaspokajanie kolejnych potrzeb medycznych

Wykorzystujemy nasze doświadczenie w nanotechnologii i innych zastrzeżonych technologiach w zwalczaniu chorób zakaźnych i zaspokajaniu kolejnych potrzeb medycznych.

Wykorzystujemy nasze doświadczenie w nanotechnologii i innych zastrzeżonych technologiach w zwalczaniu chorób zakaźnych i zaspokajaniu kolejnych potrzeb medycznych.

Wnosimy również wkład w postępy medyczne dokonywane przez naszych partnerów, dostarczając kluczowe surowce niezbędne do rozwoju leków i szczepionek, a także zapewniamy klientom farmaceutycznym usługi w zakresie opracowywania kontraktów i produkcji przy użyciu naszych najnowocześniejszych technologii i zakładów.