Polska

Dziedziny działalności|Rozwiązania w zakresie służby zdrowia i materiałów

Systemy graficzne i atramenty

Dostarczamy produkty i usługi, takie jak atramentowe prasy cyfrowe i płyty drukujące do zastosowań poligraficznych, a także przemysłowe produkty atramentowe i głowice drukujące. Wspieramy przemiany biznesowe poprzez technologię cyfrową, wykorzystując naszą własną zaawansowaną technologię skoncentrowaną na atramentach, jednocześnie zwiększając wartość dodaną w wielu sektorach, przede wszystkim w sektorze drukarskim.

Główne produkty i usługi

[obraz]

Materiały do druku i płyty CTP

Dostarczamy materiały i oprogramowanie do wspomagania procesów w firmach poligraficznych i gazetowych na całym świecie — od tworzenia składów tekstu poprzez produkcję płyt drukarskich aż po obróbkę po druku. Ponadto oferujemy również firmom poligraficznym bardzo wysoką wartość dodaną dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu oszczędzającemu zasoby SUPERIA, które pozwala na osiągnięcie zwiększonych przychodów i zmniejszenie obciążeń dla środowiska w sposób połączony jednocześnie dla systemów CTP, środków chemicznych związanych z drukiem, oprogramowania, doradztwa i innych.

[obraz]Jet Press 750S

Atramentowe prasy cyfrowe

Oferujemy atramentowe prasy cyfrowe do wszystkich dziedzin druku — od przemysłowego po zadruk opakowań — zapewniające najwyższą wydajność i fotograficzną jakość obrazu. Oferujemy również drukarki atramentowe szerokoformatowe, które mogą drukować na tkaninach, żywicach i innych różnorodnych materiałach — do użytku na szyldach, wystawach, materiałach budowlanych i w wielu innych zastosowaniach.

[obraz]

Przemysłowe głowice drukujące i tusze do drukarek atramentowych

Oferujemy wysoce funkcjonalne systemy atramentowe, takie jak wszelkiego rodzaju atramenty, przemysłowe głowice atramentowe i drukarki materiałów. Kładąc wielki nacisk na technologie atramentowe, które „bezpośrednio układają mikroskopijne kropelki bez kontaktu ze sobą i tworzą obiekt docelowy”, rozwijamy zastosowania technologii atramentowych w wielu dziedzinach przemysłu — od tekstyliów do fotografii, elektroniki, a nawet nauk przyrodniczych.