Polska

Dziedziny działalności|Rozwiązania w zakresie służby zdrowia i materiałów

Nośniki danych

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej i informatyki świadczymy usługi w zakresie nośników danych i archiwizacji w celu przechowywania danych cyfrowych, które społeczeństwo stale gromadzi w różnych dziedzinach, i zarządzania nimi. Pomagamy budować infrastrukturę społeczną niezbędną do ochrony krytycznych danych cyfrowych, takich jak dane osobowe, oraz zapewniamy efektywne wykorzystanie tych danych.

[obraz]LTO Ultrium8
Magnetyczna taśma rejestrująca dla komputerów (nośniki danych)

Taśma magnetyczna jest bardzo bezpiecznym środkiem do długotrwałego przechowywania, o doskonałym stosunku kosztów do wydajności. Od momentu opracowania pierwszej odmiany taśm magnetowidowych dla telewizji w Japonii w 1959 roku firma Fujifilm pracowała nad osiągnięciem ogromnego skoku wydajności taśm magnetycznych i rozwojem naszych własnych technologii w tej dziedzinie. W ostatnich latach zaczęliśmy dostarczać masowe ilości taśm magnetycznych do zapasowego zapisu komputerowego wykorzystujących ferryt baru — nośnik magnetyczny opracowany wewnętrznie, który jest używany przez firmy, rządy, instytucje finansowe i organy badawcze w krajach na całym świecie.

[obraz]Usługa archiwizacji danych
Usługa archiwizacji danych

Dane będące w posiadaniu przedsiębiorstw i innych podmiotów różnią się znacznie zarówno pod kątem formy (analogowej lub cyfrowej), częstotliwości użytkowania, jak i długości okresu przechowywania. Świadczymy usługi, które pozwalają na obniżenie kosztów przechowywania danych przy jednoczesnej ich konwersji na aktywa, poprzez zapewnienie wydajnych operacji na danych, przechowywanie nośników skategoryzowanych automatycznie na podstawie częstotliwości użytkowania oraz cyfryzację danych analogowych.