Polska

Filozofia korporacyjna

Będziemy korzystać z najnowocześniejszych, zastrzeżonych technologii, aby dostarczać najwyższej jakości produkty i usługi, które przyczyniają się do rozwoju kultury, nauki, technologii i przemysłu, a także do poprawy zdrowia i ochrony środowiska w społeczeństwie. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w podnoszeniu jakości życia ludzi na całym świecie.

Stworzymy nową wartość poprzez integrowanie naszych wyróżniających się i wiodących technologii, jak również poprzez wykorzystanie ich, aby nadal dostarczać najwyższej jakości produkty i usługi, które budują zaufanie i satysfakcję klientów.

Dzięki tym wysiłkom przekroczymy dawne granice „obrazowania i informacji”, aby przyspieszyć rozwój kultury, nauki, technologii i przemysłu w całym społeczeństwie, jak również poprawić zdrowie ludzkie i chronić środowisko.

Nasza nowa filozofia korporacyjna opiera się na uznaniu, że naszą misją, poprzez stałą działalność korporacyjną, jest znaczące przyczynienie się do zbudowania społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie na całym świecie mogą prowadzić życie obfitujące w bogactwo duchowe i materialne z poczuciem spełnienia i satysfakcji.

Zakorzeniona w otwartej, uczciwej i jasnej kulturze korporacyjnej oraz w najnowocześniejszych zastrzeżonych technologiach, firma Fujifilm jest zdeterminowana, aby pozostać liderem, odważnie podejmując wyzwanie rozwijania nowych produktów i tworzenia nowych wartości.

Stworzymy otwartą, uczciwą i jasną kulturę pracy, która pozwoli nam szczerze i prosto dostrzegać obiektywne fakty, podejmować racjonalne decyzje i nieustannie odważnie podejmować wyzwania.

Dzięki tej kulturze będziemy dalej doskonalić nasze wiodące, autorskie technologie i rozwijać innowacyjne produkty i usługi, które zdobędą zaufanie klientów oraz zapewnią satysfakcję z pozostawania energiczną firmą konsekwentnie tworzącą nowe wartości i odgrywającą pionierską rolę lidera.

Stworzyliśmy Kartę zachowań korporacyjnych Grupy Fujifilm oraz Kodeks postępowania, aby zaszczepić ducha naszej korporacyjnej filozofii i wizji każdemu pracownikowi Grupy w Japonii i za granicą. O ustanowieniu i rewizji niniejszej Karty zachowań korporacyjnych i Kodeksu postępowania zdecyduje Komitet ESG FUJIFILM Holdings Corporation, a następnie zostanie ona przedstawiona Zarządowi.