Polska

Filozofia korporacyjna

Będziemy korzystać z najnowocześniejszych, zastrzeżonych technologii, aby dostarczać najwyższej jakości produkty i usługi, które przyczyniają się do rozwoju kultury, nauki, technologii i przemysłu, a także do poprawy zdrowia i ochrony środowiska w społeczeństwie. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w podnoszeniu jakości życia ludzi na całym świecie.

Zakorzeniona w otwartej, uczciwej i jasnej kulturze korporacyjnej oraz w najnowocześniejszych zastrzeżonych technologiach, firma Fujifilm jest zdeterminowana, aby pozostać liderem, odważnie podejmując wyzwanie rozwijania nowych produktów i tworzenia nowych wartości.

Stworzyliśmy Kartę zachowań korporacyjnych Grupy Fujifilm oraz Kodeks postępowania, aby zaszczepić ducha naszej korporacyjnej filozofii i wizji każdemu pracownikowi Grupy w Japonii i za granicą. O ustanowieniu i rewizji niniejszej Karty zachowań korporacyjnych i Kodeksu postępowania zdecyduje Komitet ESG FUJIFILM Holdings Corporation, a następnie zostanie ona przedstawiona Zarządowi.