Polska

Nieustanne dążenie ku przyszłości – Odcinek 3

Droga do lepszego dostępu do opieki medycznej

Biofarmaceutyki odgrywają obecnie kluczową rolę, a elastyczność i dynamika spółki Fujifilm w branży może pomóc spełnić potrzeby w zakresie zdrowia publicznego

Poleć ten przedmiot

Materiał ten powstał we współpracy z CNN International Commercial.

Świat zareagował na pandemię COVID-19 z niespotykaną dotąd szybkością. Dla branży opieki zdrowotnej możliwość reagowania poprzez elastyczne innowacje oraz szybką i wydajną produkcję jeszcze nigdy nie była tak ważna.

* Film ten jest dostępny tylko w języku angielskim.

Dla tej szybkiej reakcji kluczowe znaczenie ma outsourcing. Umożliwia on firmom farmaceutycznym skrócenie harmonogramów produkcji leków i zwiększenie wolumenów dostaw, dzięki czemu specjaliści mogą skupić się na poszukiwaniu i opracowywaniu nowych leków. W branży farmaceutycznej usługodawcy świadczący tego rodzaju usługi są określani jako organizacje rozwoju i produkcji kontraktowej (contract development and manufacturing organizations, CDMO). Pomagają firmom farmaceutycznym w szybszym dostarczaniu leków do osób, które ich potrzebują.

Fujifilm zajęła pozycję partnera CDMO dla branży farmaceutycznej dzięki wykorzystaniu swojego doświadczenia w produkcji klisz fotograficznych. Firma zaczęła odgrywać pewną rolę w branży medycznej w latach 30. XX wieku i stopniowo ewoluowała w kierunku świadczenia kompleksowych usług z zakresu opieki zdrowotnej, co obejmowało wejście na rynek farmaceutyczny w 2008 roku. W 2011 firma wzbogaciła się o oddział CDMO zajmujący się produkcją biofarmaceutyków (Bio CDMO), FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, który współpracuje z wieloma z 20 największych firm biofarmaceutycznych na świecie.

Biofarmaceutyki są wytwarzane przy wykorzystaniu funkcji biologicznych organizmów, a ich produkcja jest trudna, ponieważ proces ten wymaga udziału żywych organizmów – komórek, które są wrażliwe nawet na najsubtelniejsze zmiany w środowisku. Technologie opracowane pod kątem pracy z kliszą – umożliwiające między innymi utrzymywanie stałych warunków i rygorystyczną kontrolę jakości – okazały się idealnie dopasowane do świata biofarmaceutyków. Zastosowanie zastrzeżonych technologii Fujifilm w produkcji biofarmaceutyków pozwoliło znacząco zwiększyć wskaźnik powodzenia produkcji firmy FUJIFILM Diosynth Biotechnologies.

Fundamenty

Leki oparte na przeciwciałach

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies wytwarza substancje czynne (active pharmaceutical ingredients, API) różnych leków opartych na przeciwciałach, w tym przeciwciała monoklonalne.

Przeciwciała monoklonalne to rodzaj białek wykorzystywany w leczeniu w szerokiej gamie wskazań medycznych. Ich mechanizm działania opiera się między innymi na: blokowaniu sygnałów pobudzających komórki nowotworowe do dzielenia się, dostarczaniu leków wyłącznie do komórek nowotworowych, wspomaganiu układu odpornościowego w wyszukiwaniu i zabijaniu komórek nowotworowych oraz blokowaniu sygnałów umożliwiających komórkom nowotworowym wykształcenia własnych dróg dopływu krwi.

Szczepionki

Nowoczesne laboratoria FUJIFILM Diosynth Biotechnologies tworzą substancje czynne różnego rodzaju szczepionek, w tym szczepionek wektorowych i rekombinowanych szczepionek DNA.

W najstarszych szczepionkach do wytwarzania odporności na choroby takie jak ospa prawdziwa i wścieklizna wykorzystywano żywe bakterie lub wirusy. Szczepionki rekombinowane są otrzymywane metodami inżynierii genetycznej i wykorzystują kod DNA, aby pobudzać reakcję organizmu w wyniku aktywacji układu odpornościowego.

Leki stosowane w terapii genowej

Terapia genowa pozwala leczyć choroby albo im zapobiegać poprzez zastąpienie wadliwego genu, inaktywację zmutowanego genu albo wprowadzenie nowego genu. Laboratoria FUJIFILM Diosynth Biotechnologies wspomagają tworzenie leków stosowanych w terapii genowej i wektorów służących do ich dostarczania.

Produkcja leków genowych bywa niełatwa, wiele z nich jest obecnie ocenianych w badaniach klinicznych. Leki te mają potencjalne zastosowanie w leczeniu chorób takich jak dystrofia mięśniowa, mukowiscydoza, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, cukrzyca i AIDS.

Bycie liderem

Więcej przeciwciał w krótszym czasie

[obraz]Więcej przeciwciał w krótszym czasie

Platforma Apollo XTM firmy FUJIFILM Diosynth Biotechnologies wytwarza jedne z największych na świecie ilości przeciwciał w wysokiej jakości linii komórkowej, co stanowi kluczowy pierwszy etap w każdym procesie produkcji biofarmaceutyków. Firma opracowała również najnowocześniejszy kompleksowy system hodowli i oczyszczania komórek, który pozwala przyspieszyć produkcję.

Pomoc w zwiększaniu skali produkcji szczepionek

[obraz]Pomoc w zwiększaniu skali produkcji szczepionek

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies wspomaga produkcję rekombinowanych szczepionek białkowych stosowanych w wielu wskazaniach, w tym w COVID-19.

Postępy w zakresie terapii genowej

[obraz]Postępy w zakresie terapii genowej

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies wykorzystuje różne wektory wirusowe i platformy do hodowli komórek, aby móc pomagać w opracowywaniu procesów produkcji z myślą o produkcji komercyjnej leków terapii genowej. Najnowocześniejsze mobilne pomieszczenia czyste (mobile clean rooms, MCR) zapewniają najwyższe standardy zabezpieczenia podczas procesu produkcji.

Spojrzenie w przyszłość

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii oraz dzięki najnowocześniejszym obiektom firma Fujifilm z powodzeniem dostosowała swoje najważniejsze kompetencje na potrzeby rozwoju swojego oddziału Bio CDMO. Za sukces spółki odpowiada w dużym stopniu silna kultura, w której ceni się „gemba” – co po japońsku oznacza podejście „zobacz na własne oczy” – oraz zapewnianie odbiorcom „Wartości z innowacji” pod każdym względem. Ta niezależność ducha wywodzi się ze świata klisz z czasów, gdy nie istniały żadne normy branżowe, a technologie często trzeba było opracowywać we własnym zakresie.

Fujifilm spogląda w przyszłość ze zdecydowaniem i otwartym umysłem. Firma planuje w większym stopniu uczestniczyć w opracowywaniu nowych bioterapeutyków oraz promować badania we współpracy z instytucjami medycznymi. W ramach ciągłej globalnej ekspansji do 2025 roku wartość inwestycji dokonanych od czasu debiutu Fujifilm w branży biofarmaceutycznej wzrośnie do niemal 5,6 miliarda USD. Nastąpi ponad dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych w okresie od 2021 do 2025 roku – co oznacza tworzenie miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników i dokonywanie inwestycji korporacyjnych w społecznościach na całym świecie.