Polska

Nieustanne dążenie ku przyszłości – Odcinek 2

Inteligentniejsze systemy, szczęśliwsi pacjenci

Jak technologia pomaga lekarzom podejmować bardziej świadome decyzje

Poleć ten przedmiot

Materiał ten powstał we współpracy z CNN International Commercial.

W ciągu ostatnich 20 lat przewidywana długość życia na świecie zwiększyła się z 66 lat do 73 lat. Jednak im dłużej żyjemy, tym bardziej podatni stajemy się na poważne choroby. W jaki sposób technologia może nam pomóc wcześnie rozpoznawać choroby i żyć zdrowiej?

* Film ten jest dostępny tylko w języku angielskim.

Spółka Fujifilm zawsze szuka wartości w innowacjach, a celem jej działań jest poprawa życia społeczeństwa poprzez zapewnianie technologii pomagającej żyć długo i zdrowo. Spółka weszła do branży medycznej w 1936 r. dzięki kliszy rentgenowskiej. W latach 80. XX wieku przy pomocy radiografii komputerowej Fuji opracowała pierwszy na świecie cyfrowy obraz rentgenowski, który jest teraz standardem w branży. Obecnie Fujifilm w dalszym ciągu poszerza swoja ofertę obrazowania medycznego.

Obejmuje to umacnianie swojej pozycji lidera w systemach archiwizacji, komunikacji i analizy danych obrazowych (picture archiving and communication systems, PACS). PACS spółki Fujifilm oferuje internetowy interfejs użytkownika do szybkiego wyświetlania obrazu, zapewniając pracownikom służby zdrowia narzędzia do przeszukiwania wielu archiwów obrazów w tym samym czasie.

Rozwiązania PACS spółki Fujifilm wspierają współpracę kliniczną i wydajność pracy, a ze względu na ich rygorystyczne środki bezpieczeństwa są wykorzystywane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz przez instytucje medyczne na całym świecie.

Misją spółki jest tworzenie społeczeństwa, które będzie żyło dłużej w zdrowiu. Oznacza to nie tylko wkład w obrazowanie, ale również w rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie chorobom. Ważną rolę odgrywa w tym sztuczna inteligencja (Artificial intelligence, AI).

Zmniejszanie obciążenia pracowników służby zdrowia i pacjentów

Na całym świecie wraz ze wzrostem kosztów leczenia, zwiększaniem się populacji i dłuższym życiem obserwuje się istotny niedobór lekarzy i pielęgniarek. Według Światowej Organizacji Zdrowia*1 niemal dwie trzecie światowej populacji nie ma dostępu do obrazowania diagnostycznego. Obrazowanie diagnostyczne może pomóc rozwiązać od 70 do 80% problemów diagnostycznych, a w połączeniu z inteligentnymi technologiami szpitale mogą zmniejszyć obciążenie pacjentów, państwa i pracowników służby zdrowia.

Wczesne wykrycie umożliwia pacjentom rozpoczęcie leczenia przed pogorszeniem objawów. Ze względu na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, gdy objawy schorzenia są łagodniejsze, można stosować mniej agresywne leki.

Sztuczna inteligencja pomaga również ułatwić pracę służby zdrowia. Może ona wspierać podejmowanie decyzji, a częściowo zautomatyzowane przepływy pracy mogą pomóc łagodzić zmęczenie lekarzy spowodowane wielogodzinną pracą i dużym nią obciążeniem.

  • *1 Dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia

Pomoc w rozwoju świadczeń specjalistycznych

Do 2034 r.*2 w Stanach Zjednoczonych będzie brakowało nawet 124 tys. lekarzy, a wśród nich radiologów, co oznacza większą liczbę pacjentów przypadających na lekarza. Jak mówi dr Richard Epstein, dyrektor ds. informacji medycznych z Uniwersyteckiej Grupy Radiologii, „nie ma nic niezwykłego w posiadaniu setek zdjęć radiologicznych i tysięcy obrazów tomograficznych. Liczba obrazów, które przeglądamy, jest znacznie większa niż kiedyś. Dlatego (radiologia) w sposób naturalny ma wpływ na sztuczną inteligencję i głębokie uczenie się”.

Sztuczna inteligencja może pomóc w rozwoju radiologii. Fujifilm zapewnia organizacjom opieki zdrowotnej platformę, która umożliwia łączenie algorytmów sztucznej inteligencji dla różnych chorób od wielu dostawców z pojedynczym PACS (systemem archiwizacji obrazu i komunikacji), co ma na celu umożliwienie lekarzom usprawnienia procesu diagnostycznego. Doświadczenie Fujifilm w zakresie przetwarzania obrazu łączy się z zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji – umożliwia to oznaczanie nieprawidłowości, które ludzkie oko może przeoczyć, aby można było dokonywać jeszcze dokładniejszych rozpoznań.

  • *2 Dane opublikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Uczelni Medycznych (Association of American Medical Colleges, AAMC)

Sztuczna inteligencja spółki Fujifilm w zakresie medycyny może pomóc pracownikom służby zdrowia przy:

Odczytywanie obrazów

[obraz]Odczytywaniue obrazów

Sztuczna inteligencja spółki Fujifilm w zakresie medycyny może pomóc zrozumieć struktury anatomiczne, zwracając uwagę na istotne elementy. Analizuje obrazy i sugeruje możliwe nieprawidłowości, ułatwiając radiologom interpretację danych.

Rozpoznania

[obraz]Rozpoznania

Sztuczna inteligencja spółki Fujifilm w zakresie medycyny może pomóc wykrywać kształty ewentualnych zmian i je wskazywać, zrozumieć ich gęstość i zmierzyć ich zasięg. Dodaje to znaczną wartość do każdego rozpoznania, skracając czas interpretacji obrazu.

Tworzenie opisów

[obraz]Tworzenie opisów

Celem sztucznej inteligencji spółki Fujifilm w zakresie medycyny jest ułatwienie długiego procesu pisania sprawozdań poprzez opisywanie pomiarów i umiejscowienia ewentualnych zmian w języku medycznym.

Bliższe spojrzenie

Sztuczna inteligencja spółki Fujifilm w zakresie medycyny wykorzystuje głębokie uczenie się – podejście, które pozwala sztucznej inteligencji naśladować proces uczenia się u ludzi. Duże doświadczenie spółki Fujifilm w opiece zdrowotnej umożliwia jej optymalizację materiałów i danych potrzebnych w celach związanych ze sztuczną inteligencją. Dzięki temu osiągane są znaczące sukcesy – ostatnio w trwającym nadal badaniu różnych chorób płuc. W niektórych krajach Fujifilm dostarcza własny algorytm opracowany przez sztuczną inteligencję dla tych chorób.

Postępowanie w związku z COVID-19

[obraz]Postępowanie w związku z COVID-19

Zapalenie płuc wywołane przez COVID-19 daje charakterystyczny obraz „mlecznego szkła”. Sztuczna inteligencja spółki Fujifilm w zakresie medycyny zapewnia ocenę możliwości wystąpienia takiego obrazu i zaznacza takie obszary, co ma na celu wsparcie procesu diagnostycznego i leczenia.

Podejście do nowotworu płuc

[obraz]Podejście do nowotworu płuc

Sztuczna inteligencja spółki Fujifilm w zakresie medycyny może wskazywać podejrzane guzki płuc, które mogą być przyczyną nowotworu płuc albo innych chorób, i dokonywać ich pomiaru – oczekuje się, że usprawni to proces wykrywania i sporządzanie opisów przez lekarzy.

Inteligentne rozwiązania

Dzięki swojemu pakietowi rozwiązań, Fujifilm zamierza uwolnić pracowników służby zdrowia od wykonywania powtarzalnej pracy, jaką jest pomiar guzków oraz sporządzanie opisów, dzięki czemu będą oni mogli skoncentrować się na rozpoznawaniu chorób i leczeniu pacjentów. Sztuczna inteligencja w połączeniu z technologią obrazowania medycznego pomaga specjalistom wykonywać swoją pracę i zapewnia stałą pomoc systemom medycznym w krajach rozwijających się.