Polska

Oprogramowanie do archiwizacji taśmowej

FUJIFILM Object Archive

NEW

Zawarty  interfejs API zgodny z S3 umożliwia interakcję szybko rosnących danych z taśmowymi systemami pamięci masowej. Pozwala to zbudować niedrogą platformę o wysokiej niezawodności i skalowalności.

Dane obiektowe na taśmie pozwalają zbudować duże magazyny danych o wysokim bezpieczeństwie i niskim TCO

Ilość danych korporacyjnych rośnie wykładniczo. Metryki i analizy związane z ciągłością działalności biznesowej oraz potrzeba długoterminowej archiwizacji danych oznaczają konieczność znalezienia bezpiecznej i niedrogiej pamięci masowej.
Wraz ze wzrostem popularności usługi chmurowych powstaje także wiele tanich, dużych magazynów danych, które mogą automatycznie przenosić „zimne dane”, czyli takie, które nie są aktywnie na co dzień wykorzystywane, do taniego magazynu danych. Jednak koszt pobrania tych danych staje się kosztowny. Ze względu na ryzyko cyberataków rośnie także zapotrzebowanie na lokalne magazyny danych.
FUJIFILM Object Archive to oprogramowanie, które umożliwia przechowywanie danych w dużych, bezpiecznych i tanich magazynach przy użyciu tego samego formatu danych (obiektów), co w wielu chmurowych i obiektowych magazynach danych. Interfejs API kompatybilny z S3*1 umożliwia transparentną integrację taśmowej pamięci masowej oraz efektywne skalowanie rozwiązania i tworzenie różnych poziomów kosztowych.

  • *1 Interfejs API zgodny S3: Interfejs komunikacji danych z usługami magazynowania w chmurze Amazon S3. API to skrót od wyrażenia Application Programming Interface oznaczającego interfejs programowania aplikacji.

Wartość tworzona przez połączenie magazynów obiektów z magazynami danych

Korzyści z obiektowej pamięci masowej, których wykorzystanie jest napędzane przez transformację cyfrową

W porównaniu z tradycyjnym magazynem plikowym magazyn obiektowy można elastycznie rozszerzać wraz ze wzrostem ilości danych. Poza obsługą różnych danych w płaskiej strukturze bez tworzenia hierarchii taki magazyn pozwala łatwo wyszukiwać i kontrolować dane. Na przykład można wyszukiwać zawartość za pomocą bogatych metadanych oraz otwierać je przy użyciu protokołu HTTP. To atrakcyjna platforma do przechowywania danych w erze petabajtów stała się już głównym nurtem w dziedzinie przechowywania danych w chmurze.

Natywna chmura
Zarządzanie przez metadane
Dostęp do danych przez HTTP

Zalety magazynów taśmowych w których innowacje technologiczne są znacznie bardziej skoncentrowane

Magazyny taśmowe są wybierane przez globalne firmy IT i instytuty badawcze. Dzięki innowacjom technicznym znacząco spadła cena jednego GB i wartość TCO w porównaniu z rozwiązaniami opartymi o HDD i SDD, a zastosowanie pamięci offline (z izolacją fizyczną) obniża ryzyko cyberataków i ma duży potencjał dzięki udowodnionej elastyczności w zakresie zwiększania pojemności.  

Redukcja kosztów przechowywania
Ochrona przed cyberatakami
Zapobieganie związaniu się z jedną chmurą

Rozwiązanie FUJIFILM Object Archive maksymalizuje zyski dzięki połączeniu dwóch systemów przechowywania

Oprogramowanie FUJIFILM Object Archive łączy obiektową pamięć masową z pamięcią taśmową. Dzięki niemu możesz sprawnie rozbudowywać lokalne magazyny obiektowe i osiągnąć duże oszczędności. Umożliwia również centralne zarządzanie danymi korporacyjnymi poprzez integrację interfejsu API zgodnego z S3 i uniknięcie trwałego związania się z jednym rozwiązaniem chmurowym.