Polska

Rozwiązania w zakresie zarządzania danymi

NEW

Specjalizujemy się w pomaganiu organizacjom posiadającym duże ilości danych w efektywnym zarządzaniu, utrzymaniu i automatyzacji przepływu danych do odpowiednich warstw poprzez wykorzystanie najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi. Robimy to niezależnie od dostawcy pamięci masowej lub platformy, zapewniając w ten sposób ochronę inwestycji i unikając uzależnienia od dostawcy.

Migracja dźwięku

Zautomatyzowana migracja danych

Uproszczenie migracji między dowolnymi systemami pamięci masowej dzięki inteligentnemu zarządzaniu danymi, bez zakłócania pracy aplikacji i użytkowników.

Archiwizacja międzyplatformowa

Międzyplatformowa aktywna archiwizacja

Dynamicznie automatyzuj bezproblemową aktywną archiwizację w pamięci masowej wielu producentów, zarówno lokalnej, jak i zewnętrznej. Możliwość globalnej, opartej na zasadach archiwizacji w systemach flash, dyskowych, taśmowych i w chmurze dowolnego producenta.

Opcje tworzenia kopii zapasowych

Optymalizacja kopii zapasowej

Zmniejszenie liczby kopii zapasowych Windows, czasu odzyskiwania danych, potrzebnych licencji oprogramowania i kosztów.

Badania HPC

Globalna przestrzeń nazw łączy różne systemy plików, platformy dla łatwego dostępu, współpracy i tworzenia warstw/archiwizacji.

Wielowarstwowe przechowywanie danych

Poziomy składowania

Połączenie pamięci masowej flash, dyskowej, taśmowej i chmurowej w ramach jednej globalnej przestrzeni nazw, umożliwiającej dynamiczne przenoszenie danych między dowolnymi systemami pamięci masowej bez zakłócania dostępu użytkowników.

Ciągłość działania Odzyskiwanie danych po awarii

Utwórz przepływy pracy związane z odzyskiwaniem danych po awarii i automatycznie uzyskuj dostęp do kopii zapasowych na innej macierzy lub w chmurze albo pobieraj pliki zarchiwizowane na taśmach.

Odświeżenie technologii bez zakłóceń

Odświeżenie technologii bez zakłóceń

Wyeliminuj ból, zakłócenia, ryzyko i przerwy w pracy użytkowników dzięki automatyzacji migracji danych między dowolnymi systemami pamięci masowej.