Polska

Superia ZE-N

NEW

Bezprocesowa płyta Superia ZE-N zapewnia stałą jakość i poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Druk offsetowy

Druk gazet i coldset web

Typ lasera

Thermal LD 830 nm (800 - 850 nm)

Technologia

Nieablacyjny, bezprocesowy

Czułość

110 - 150 mJ/cm2

Rozdzielczość

150 lpi (3-97%)

Grubość

0,30 mm

Safelight

Jedna godzina, 600 luksów światła białego

Kontrast

Zgodność z systemami automatycznymi**.

Wywoływacz /regenerator

Nie dotyczy

Żywotność kąpieli chemicznej

Nie dotyczy

Guma

Nie dotyczy

Waga

510 kg

Nakładowość*

do 200.000*

* Nakładowość jest zawsze zależna od mocy lasera i warunków druku.