Polska

Materiał blokujący określoną długoć fal

COMFOGUARD 

COMFOGUARD (UV, VIS, IR), materiał blokujący określoną długość fal opracowany przez technologię FUJIFILM.

[image] Drzewo właściwości Comfoguard: UV (Pochłaniacz UV), VIS (Pochłaniacz światła widzialnego), IR (Pochłaniacz podczerwieni)

COMFOGUARD jest materiałem opracowanym przez Fuji Film przy użyciu technologii z halogenkiem srebra w celu zapobiegania blaknięciu zdjęć, odtwarzalności kolorów, tłumienia mgły halogenku srebra, do astronomicznego materiału fotograficznego oraz technologii uczulania na światło bliskie podczerwieni. Ten bezprecedensowy materiał w postaci proszku może selektywnie blokować określone niepożądane długości fal.

[obraz] Comfoguard i rozpad promieniowania UV, VIS i IR w nm
[obraz] 3D COMFOGUARD-VIS wycina długość fal światła; drzewo z pomiarami w zakresie od 280 do 1500 nm

Możliwość swobodnego wyboru oświetlenia co 20nm

Długości fal światła, które można blokować, można regulować o 20nm, co umożliwia wybór zakresu długości fali blokowania.

Na przykład, światło widzialne o długości fali od 460 nm do 480 nm zawiera długości fal związane z zaburzeniami snu. Dzięki zastosowaniu COMFOGUARD-VIS, odcinając długości fal z tego zakresu, można utworzyć materiał zapobiegający zaburzeniom snu. Ponadto można utrzymać materiał w formie niskokolorowej.