Polska
[zdjęcie] Wielobarwne, cienkie zazębiające się okręgi z napisem COMFOGUARD w środku i określonym materiałem blokującym podczerwień i pod spodem

Materiał blokujący określoną długość fali podczerwieni (800–1500 nm).

COMFOGUARD-IR

NEW

Cechy

  • Szeroki zakres odcięcia podczerwieni i mniejsze zabarwienie (IR-001)

Spektrum transmisyjne

[wykres] Spektrum transmisyjne przedstawiające poziom -IR-001 mierzony pod względem transmitancji (%) i długości fali (nm)

Właściwości fizyczne

Nr produktu

Odcięcie
Długość fali
(nm)

Punkt
topnienia
(℃)

Wygląd

Odporność na ciepło
TG-DTA
5% temperatury utraty
masy (℃)

Rozpuszczalność
(g/100 mL)

Metoda dodawania

Cechy

IR-001

900–1200

203

Proszek

283

18(DMF)3(MEK) <1 (toluen) <1 (woda)[3][4]

- Rozpuszczanie w rozpuszczalniku organicznym lub spoiwie

- Niskokolorowy
- Szeroki zakres odcięcia podczerwieni