Polska
[zdjęcie] Wielobarwne, zazębiające się okręgi o cienkich krawędziach, z napisem COMFOGUARD w środku i określonym materiałem blokującym UV pod spodem

Materiał blokujący określoną długość fal UV (280 – 400 nm).

COMFOGUARD-UV

NEW

Zablokuj światło ultrafioletowe materiałem niskokolorowym

[zdjęcie] Porównanie pracy tradycyjnych pochłaniaczy ultrafioletowych i Comfoguard UV

Światło ultrafioletowe docierające do ziemi przez warstwę ozonową mieści się w zakresie od 280nm do 400nm. Zakres od 280nm do 320nm nosi nazwę UVB, a zakres od 320nm do 400nm nosi nazwę UVA. W zakresie UVA FujiFilm identyfikuje światło ultrafioletowe o długości od 370nm do 400nm jako „Głębokie UVA”.

To światło ultrafioletowe powoduje poparzenia słoneczne i zmarszczki w skórze, przyspieszając starzenie się skóry poprzez pogorszenie jej elastyczności. Głębokie promieniowanie UVA ma większy wpływ, ponieważ dociera w głąb ludzkiej skóry.

Konwencjonalny pochłaniacz promieniowania ultrafioletowego ma silny efekt kolorystyczny, przy blokowaniu zakresu odcięcia aż po długie fale. Dla porównania, materiałem o mniejszym poziomie koloru, można zablokować zakres głównie od 280 nm do 370 nm. Jednak system COMFOGUARD-UV firmy FujiFilm skutecznie blokuje całe światło ultrafioletowe, w tym zakres od 370 nm do 400 nm, przy niskim poziomie koloru materiału.

[obraz] Wizualizacja 3D pokazująca sposobu, w jaki Comfoguard blokuje światło ultrafioletowe (w nm) za pomocą materiału niskokolorowym

Mechanizm tworzenia materiału niskokolorowego

[wykres] Wartości transmitancji i długości fali konwencjonalnych pochłaniaczy promieniowania UV i COMFOGUARD, z pomiarami długości fal w nm

Gdy światło ultrafioletowe jest odcinane do maksymalnej wartości 400 nm przy użyciu konwencjonalnego pochłaniacza UV, niezamierzenie blokuje się też pewien zakres światła widzialnego, zwiększając poziom koloru.

Jednakże COMFOGUARO-UV może osiągnąć wymaganą wydajność blokowania bez niepotrzebnego odcinania światła widzialnego, utrzymując niższy poziom koloru niż w przypadku metody konwencjonalnej, podczas cięcia promieniowania do 400 nm.

Cechy

  • UVA/cięcie niebieskim światłem(< 440 nm) i Materiał niskokolorowy (UV-001,002,008)
  • Cięcie DeepUVA i wysoka odporność na światło (UV-011)

Spektrum transmisji

[wykres] Spektrum transmisji przedstawiające poziomy -UV-001, -002, -008, -011 mierzone pod względem transmitancji (%) i długości fali (nm)

Właściwości fizyczne

Nr produktu

Odcięcie
Długość fali
(nm)

Punkt
topnienia
(℃)

Wygląd

Odporność na ciepło
TG-DTA
5% utrata masy
temperatura (℃)

Rozpuszczalność
(g/100 ml)

Metoda dodawania wzorca

Funkcja
Punkty

UV-001

< 380

308

Proszek

330

< 1 (Rozpuszczalnik organiczny)
< 1 (Woda)

- Mieszanie z PET lub PC

- Niskokolorowy
-  Wysoka odporność na ciepło

UV-002

< 400

62

Proszek

269

> 30 (Toluen)
< 1 (Woda)

– Mieszanie z uretanem lub PE
– Rozpuszczanie w rozpuszczalniku organicznym lub spoiwie

– Niskokolorowy
– Wysoka rozpuszczalność rozpuszczalnika organicznego

UV-008

< 420

332

Proszek

342

< 1 (Rozpuszczalnik organiczny)
< 1 (Woda)

– Mieszanie z użyciem PET lub PC

– Niskokolorowy
– Wysoka odporność na ciepło

UV-011

< 400

249

Proszek

340

> 1 (MeOH)
> 1 (EtOH)
< 1 (Woda)

– Rozpuszczanie w roztworze zolu-żelu

– Wysoka odporność na światło
– Reakcja z silanowym środkiem wiążącym