Polska
[zdjęcie] Wielobarwne, zazębiające się okręgi o cienkiej krawędzi, z napisem COMFOGUARD w środku i określonym materiałem blokującym światło widzialne i pod spodem

Materiał blokujący określoną długość fal światła widzialnego (400 – 800 nm)

COMFOGUARD-VIS

NEW

Cechy

  • Cięcie niebieskim światłem (od 460 do 480 nm) i Less-Colored (VIS-001)
  • Szeroki zakres cięcia niebieskim światłem i Wysoka odporność na światło (VIS-002)

Spektrum transmisji

[wykres] Spektrum transmisji przedstawiające poziomy VIS-001 i VIS-002 mierzone pod względem transmitancji (%) i długości fali (nm)

Właściwości fizyczne

Nr produktu

Odcięcie
Długość fali
(nm)

Punkt
topnienia
(℃)

Wygląd

Odporność na ciepło
TG-DTA
5% utrata masy
temperatura (℃)

Rozpuszczalność
(g/100 mL)

Metoda dodawania wzorca

Cechy

VIS-001

460-470

352

Proszek

305

< 1 (Toluen)
> 1 (Woda)

- Rozpuszczanie w wodzie

- Ostre cięcie
- Wysoka rozpuszczalność w wodzie

VIS-002

400 – 480

> 400

Proszek

383

> 10 (Toluen)
< 1 (Woda)

- Mieszanie z PET lub PC

- Wysoka odporność na ciepło
- Wysoka odporność na światło