Polska

Przykłady zastosowania według użycia

Ciśnienie laminacji

Jest to zbiór przykładów pomiarów ciśnienia laminacji z wykorzystaniem Prescale.
Opublikowano pięć przykładów: laminacja suchej folii (DFR), rolka laminująca taśmy backgrind, części elektrofotograficzne do mocowania termicznego,  sprzęt do mocowania folii oraz sprzęt do mocowania szkła pokrywy.

Spis treści