Polska

Przykłady zastosowań według branży

Pozostałe

Jest to zbiór przykładów innych zastosowań.
Umieszczono siedem przykładów: wałka kalandra, nawijania, rolki gumowej, formowania, mocowania cieplnego, oceny ryzyka związanego z robotami współpracującymi oraz nacisku dynamicznego podczas uprawiania sportu.

Spis treści