Polska

Folia do pomiaru rozkładu ciepła

Thermoscale

Często zadawane pytania dotyczące Thermoscale

Odp.

Folia bazowa jest pokryta mikrokapsułkami zawierającymi środek barwiący i wywoływacz. Ciepło topi wywoływacz i sprawia, że ścianki mikrokapsułek stają się przepuszczalne, umożliwiając wywoływaczowi dostanie się do mikrokapsułek, gdzie reaguje ze środkiem barwiącym w celu wytworzenia koloru.

Odp.

Brak oprogramowania do analizy.

Odp.

Instrukcja obsługi dołączona do opakowania produktu zawiera próbki kolorów na podstawie przeprowadzonych przez nas eksperymentów. Gęstość koloru może się jednak znacznie różnić w zależności od różnych czynników, takich jak czas ekspozycji na ciepło; materiał i właściwości obiektu po przeciwnej stronie; otaczające elementy środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność i wiatr; ciśnienie styku; moc cieplna źródła ciepła; i przewodnictwo cieplne. W związku z tym sugerujemy, aby klienci zebrali dane na temat konkretnych warunków pomiarowych i zapoznali się z wynikami.

Odp.

W stałych warunkach możliwe jest uzyskanie temperatury z wytworzonej gęstości koloru. Gęstość koloru może się jednak znacznie różnić w zależności od różnych czynników, takich jak czas ekspozycji na ciepło; materiał i właściwości obiektu po przeciwnej stronie; otaczające elementy środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność i wiatr; ciśnienie styku; moc cieplna źródła ciepła; i przewodnictwo cieplne. Dlatego też, jeśli przedstawimy prosty wykres przedstawiający odpowiednią gęstość temperatury względem koloru, może to powodować wątpliwości. Sugerujemy, aby klienci zbierali dane na temat konkretnych urządzeń i warunków pomiarowych, przeglądali dane i szukali sposobu na uzyskanie wartości temperatury na podstawie wyników.

Odp.

Thermoscale 100 jest wykonany z folii PET, a Thermoscale 200C z folii PEN.

Odp.

Obecnie nie mamy produktu dla tego zakresu temperatur. Thermoscale wytwarza kolor w zależności od ilości ciepła, więc poprzez dostosowanie czasu można poszerzyć zakres mierzalnych temperatur.

Odp.

Obecnie nie mamy produktu odpowiedniego do pomiaru temperatury w tych zakresach. Thermoscale wytwarza kolor w zależności od ilości ciepła, więc poprzez dostosowanie czasu można poszerzyć zakres mierzalnych temperatur.

Odp.

Ciśnienie nie ma wpływu na reakcję wytwarzającą kolor. Jednak przewodnictwo cieplne zmienia się, gdy warunki styku między źródłem ciepła a powierzchnią Thermoscale zmieniają się ze względu na ciśnienie, powodując również zmianę gęstości koloru.

Odp.

System Thermoscale został zaprojektowany tak, aby źródło ciepła miało kontakt z matową stroną (wrażliwą na ciepło warstwą zabarwiającą się). Będzie nada wytwarzać kolor, jeżeli błyszcząca strona będzie w kontakcie ze źródłem ciepła, ale przeniesienie ciepła na warstwę zabarwiającą się pod wpływem temperatury może zająć trochę czasu. Z tego powodu, jeśli czas ekspozycji na ciepło jest krótki, gęstość koloru może być bardzo różna.

Odp.

Zależy to od czasu kontaktu i zakresu temperatury pomiarowej, ale przy 5 sekundach czasu kontaktu i przy zakresie od 150°C do 210°C można wzrokowo określić różnicę 5°C.

Odp.

Thermoscale to produkt jednorazowego użytku.