Polska

Technologia Inkjet

Innowacja, która zmienia świat, wyraźnie odróżnia się od innych.

Technologia Fujifilm Inkjet jest wspierana przez siłę synergii i integracji na rzecz rozwoju.

Technologia Inkjet posiada „moc innowacji” – moc, która stanowi o przyszłości różnych gałęzi przemysłu. Jednak nie wszyscy producenci są w stanie równie łatwo wygenerować taką moc. Kluczem nie jest zbiór „pojedynczych technologii”, ale „siła integracji”, która umożliwia ich koordynację w celu ogólnej optymalizacji systemu. Fujifilm jest jednym z niewielu prawdziwie wszechstronnych producentów na świecie, którzy posiadają zarówno „siłę indywidualną” jak i „siłę integracji”. Siłą firmy jest możliwość rozwijania głowic drukujących, atramentów i systemów przetwarzania obrazu w ramach grupy Fujifilm, a także zdolność do zapewnienia stabilnej dystrybucji zaawansowanych technologii atramentowych w skali globalnej.

Integracja

Nie jest przesadą stwierdzenie, że siła kompleksowego producenta może być mierzona jego zdolnością do integracji. Fujifilm kontynuuje i praktykuje integrację technologii z technologią oraz produktów z produktami, interaktywnie łącząc „głowicę drukującą, atrament i optymalizację obrazu”. Jest to największa siła napędowa promująca innowacje w dziedzinie drukarek atramentowych.

Głowice drukujące

Kluczową rolę w „rozwoju głowic drukujących” odgrywa FUJIFILM Dimatix, Inc., producent piezoelektrycznych przemysłowych atramentowych głowic drukujących, który szczyci się największą na świecie skalą i najwyższym poziomem możliwości technologicznych. Firma posiada linię różnych typów głowic drukujących, odpowiadających potrzebom rynku w zakresie wymaganych rozdzielczości, rodzajów atramentu i wielkości kropli. Jej różnorodna kolekcja głowic drukujących jest stosowana w szerokiej gamie urządzeń, w tym w prasach cyfrowych, drukarkach wielkoformatowych oraz drukarkach do ceramiki i tekstyliów, zdobywając wysokie uznanie w swoich dziedzinach.

Dostarczane główne głowice drukujące

  • Samba
  • Starfire
  • Q-class

Tusze

Firma Fujifilm opracowała we własnym zakresie gamę wodnych atramentów pigmentowych VIVIDIA przeznaczonych do drukarek Jet Press, jednocześnie współpracując z firmą FUJIFILM Speciality Ink Systems Ltd. w zakresie atramentów UV oraz z firmą FUJIFILM Imaging Colorants Ltd. w zakresie atramentów pigmentowych i barwnikowych, aby wprowadzić na rynek różnorodne atramenty, które odpowiadają charakterystyce różnych głowic drukujących. Linia obejmuje nie tylko drukarki marki Fujifilm, ale także drukarki innych firm, zarówno do użytku konsumenckiego, jak i biznesowego, zaspokajając szeroką gamę potrzeb rynkowych.

Dostarczane główne atramenty

  • Tusze na bazie wody
  • Tusze pigmentowe na bazie wody
  • Tusze lateksowe na bazie wody
  • Tusze UV
  • Tusze rozpuszczalnikowe
  • Tusze rozpuszczalnikowe UV

Optymalizacja obrazu

Nie jest niczym niezwykłym, że firma jest w stanie opracowywać zarówno głowice drukujące, jak i tusze. Fujifilm, mając oczy skierowane na bycie o krok do przodu, podjęło wszelkie wysiłki w kierunku badań nad „technologią przetwarzania obrazu”, integrując szeroki zakres powiązanych dziedzin, takich jak materiały, urządzenia, systemy i sprzęt. Inicjatywie tej przewodzą zespoły ekspertów firmy zajmujące się badaniami i rozwojem, w tym Laboratoria Badawcze Zaawansowanego Znakowania FUJIFILM oraz Laboratoria Syntetycznej Chemii Organicznej FUJIFILM. Prowadzą one serię eksperymentów, analiz i badań empirycznych w celu opracowania produktów atramentowych o wysokiej wartości dodanej, zdolnych do uzyskania maksymalnej wydajności głowic drukujących i atramentów, w ramach naszego wyzwania „innowacja technologiczna z widocznymi rezultatami”.

Technologia Fujifilm Inkjet jest lepsza pod względem zakresu zastosowań i poziomu niezawodności.

Innowacyjność obejmuje siłę pogłębiania korzyści i poszerzania zakresu zastosowań. Fujifilm Inkjet Technology dążyło do realizacji obu tych celów i spełniło je. Firma zidentyfikowała szereg nowych potrzeb w branży poligraficznej i stworzyła nowe możliwości biznesowe w różnych branżach spoza świata poligrafii. Technologia Fujifilm Inkjet będzie nadal wprowadzać innowacje coraz szerzej, głębiej i piękniej.

Dziedziny wykorzystujące technologię Fujifilm Inkjet

Ponieważ firma może swobodnie łączyć atramenty i głowice drukujące o wysokiej wydajności w celu budowania systemów zoptymalizowanych pod kątem konkretnych zastosowań, technologia Fujifilm Inkjet znajduje zastosowanie nawet poza światem druku. Wykorzystuje się ją nie tylko w ogólnym druku komercyjnym, drukarkach do użytku ogólnego i wyświetlaczach znaków, ale także w różnych dziedzinach, takich jak tekstylia, druk 3D, sprzęt laboratoryjny i płytki.

Technologia Fujifilm Inkjet – Trzy moce i pięć punktów przewagi

Prośby klientów zawsze ekscytują techników. Fujifilm zawsze podejmuje wiele wyzwań z punktu widzenia użytkownika w celu wprowadzania innowacji w technologii druku atramentowego. Pełne wykorzystanie „mocy projektowania obrazu”, „mocy rozwoju materiału” i „mocy integracji systemu” pozwoliło na jednoczesne udoskonalenie wszystkich pięciu cech: „wysokiej produktywności”, „wszechstronności”, „bezpieczeństwa”, „odtwarzalności” i „trwałości”, które wcześniej były w relacji kompromisowej i trudne do jednoczesnego rozwoju.

Wysoka trwałość

Wprowadzenie mechanizmu recyrkulacji atramentu do głowicy drukującej zwiększyło niezawodność strumieniowania najbardziej złożonymi atramentami i poprawiło trwałość głowicy drukującej. Szczegółowe perspektywy projektowe są stosowane w dążeniu do „niezawodności” działania, a nie „bezpieczeństwa”.

Wysoka jakość

Technologia „Rapic*” pozwalająca na osiągnięcie optymalnej i stabilnej powtarzalności na rzeczywistym materiale drukarskim połączona jest z opracowanymi przez Fujifilm technologiami przetwarzania obrazu, co pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości niezależnie od kąta.

  • Zobacz szczegółowy opis technologii Rapic na stronie 12.
Wysoka produktywność

Firma Fujifilm opracowała metodę szybkiego druku jednoprzebiegowego, w której głowice atramentowe o szerokości równej szerokości materiału drukarskiego skanują w zamierzonym kierunku drukowania, a także metodę dwustronnego druku zmiennego w celu zwiększenia wydajności, a co za tym idzie – produktywności.

Zaawansowane bezpieczeństwo

Wykorzystując zaawansowaną technologię materiałów organicznych, Fujifilm już na etapie projektowania barwników/pigmentów zapewnia przyjazne dla środowiska formułowanie atramentów, aby opracowywać produkty bezpieczne i przyjazne zarówno dla ludzi, jak i dla natury.

Wszechstronność nośników

Firma Fujifilm opracowała wysoce uniwersalne atramenty, które mogą być stosowane na różnych nośnikach, ułatwiając tym samym wykorzystanie drukarek atramentowych w różnych typach firm i przy różnorodnych zadaniach.